Schenken en nalaten

Denk je er wel eens aan om de EVN een geldbedrag te schenken om zo het werk van de EVN financieel te ondersteunen? Dan is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn rondom schenken en nalaten. Dit kan met een notariële schenking, een eenmalige schenking of nalatenschap. Welke mogelijkheid je ook kiest: hartelijk dank namens alle mensen met epilepsie!

Notarieel schenken

Leg je giften vast in een notariële akte, dan kun je schenken met belastingvoordeel. De EVN is namelijk een zogeheten ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ofwel een ANBI.

Hoe het werkt? Je laat via ons bij de notaris vastleggen dat je een schenking doet aan de EVN. Deze schenkingen zijn volledig aftrekbaar en de belasting wordt verlaagd met een percentage van de gift. Dit is minimaal 33% en maximaal 52%.

Rekenvoorbeeld: als je bijvoorbeeld tenminste 5 jaar een gift van minimaal €100 doet, dan krijg je via de Belastingdienst jaarlijks minimaal €33 (33%) en maximaal €52 (52%) terug als je dit opgeeft bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Wij zorgen voor de notariële akte, die hoef je niet zelf te betalen. Omdat het opmaken van deze akte geld kost, hebben we als voorwaarde dat de jaarlijkse schenking minimaal €100 is en voor 5 jaar.

Om dit te regelen, kun je hier de volmacht periodieke schenking downloaden. Je kunt ook een brief o.v.v. ‘Schenking’ sturen naar:
EVN
Antwoordnummer 7194
3990 TD Houten

Eenmalige schenking

Ook jouw eenmalige gift, groot of klein, is net zo welkom en belangrijk! Je kunt jouw bijdrage overmaken op rekening IBAN NL94 INGB 0003 8595 10 t.n.v. Epilepsie Vereniging Nederland met de omschrijving ‘gift’.

Nalatenschap

De EVN heeft in haar geschiedenis een aantal nalatenschappen gehad. Degenen die dit deden, hadden zelf bedacht waarvoor de nalatenschap bedoeld was. Ook komt het voor dat de EVN en de nabestaanden een bestemming bepalen die past binnen de doelstellingen.