Vraag & antwoord NVS

Nog steeds vragen over NVS? Misschien staat het antwoord hieronder of neem contact met ons op.

Voor wie?

Wie kan er met Nervus Vagus Stimulatie worden geholpen?

Personen met moeilijk te beheersen epilepsieaanvallen, waaronder:

 • personen met alle mogelijke types van epilepsieaanvallen;
 • personen van alle leeftijden: kinderen, tieners, volwassenen, ouderen;
 • personen die geen kandidaat zijn voor hersenchirurgie;
 • personen die geen epilepsie chirurgie willen;
 • personen waarbij epilepsie chirurgie geen gewenst resultaat bereikt is;
 • personen met epilepsie die te kampen hebben met leermoeilijkheden en/of ontwikkelingsstoornissen
 • personen met epilepsie en een verstandelijke beperking.

Hoe oud moet ik zijn om Nervus Vagus Stimulatie te krijgen?

Er is geen minimumleeftijd vereist. Jouw arts zal bepalen of jij al dan niet in aanmerking komt voor NVS.

Hoe veilig is Nervus Vagus Stimulatie?

Patiënten verdragen NVS bijzonder goed en het is klinisch bewezen dat NVS een veilige en efficiënte behandeling is. Wereldwijd zijn al meer dan 130.000 patiënten, van alle leeftijden en met alle vormen van epilepsie, behandeld met NVS. In Nederland zijn ruim 1700 mensen met epilepsie geïmplanteerd (2019).

Operatie

Moet ik geopereerd worden?

Ja, de implantatie van het toestel (stimulator) vereist een eenvoudige chirurgische ingreep waarvoor een kort verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk kan zijn.

Zijn er risico’s verbonden aan de operatie?

Het is GEEN hersenoperatie. Het is een routine-ingreep die ongeveer een uur duurt, onder algemene verdoving. Zoals elke operatie houdt het een risico in, b.v. een infectierisico. Vlak na de operatie voel je misschien enig ongemak en lichte pijn, maar dat verdwijnt na verloop van tijd. Het is belangrijk dat je alle vragen met jouw arts bespreekt.

Hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven?

Dit bespreekt je het beste met jouw arts. De implantatie van de stimulator kan een kort verblijf in het ziekenhuis vereisen. De meeste mensen herstellen heel snel van deze operatie en kunnen dezelfde of de volgende dag al naar huis gaan.

Zullen de littekens zichtbaar zijn?

De enige littekens die zichtbaar blijven zijn er één op de borst en één in de hals, maar ze vervagen na verloop van tijd. Bij iedereen loopt de genezing en littekenvorming echter anders. Soms ontstaan er lelijke littekens. Jouw arts kan je informeren over nieuwe technieken om littekenvorming zoveel mogelijk tegen te gaan.

Zal de stimulator zichtbaar zijn?

Als je heel mager bent, kan het apparaat te zien zijn als een lichte verhoging onder jouw linker sleutelbeen. Bij de nieuwere versies, die veel kleiner zijn is dit geen probleem meer.

Bijwerkingen

Wat zijn de bijwerkingen van NVS?

De meest voorkomende bijwerkingen van NVS zijn van zeer milde aard, voornamelijk tijdelijke heesheid/stemveranderingen, een prikkelend gevoel op de huid, kortademigheid tijdens inspanning en hoesten. Deze komen doorgaans voor tijdens de stimulatieperiodes en nemen meestal af na verloop van tijd.

Magneet

Wat doet de magneet?

Als je de magneet (zigzaggend) over de stimulator beweegt, geeft het NVS systeem extra stimulatie, los van jouw behandelingsschema. Je mag gerust jouw magneet zelf gebruiken of jouw verzorgers doen het voor je als je  een aanval hebt. Als je de magneet langer op het apparaat houdt, stopt de stimulatie. Even wegtrekken en de stimulatie begint opnieuw.

Kan ik al mijn aanvallen met de magneet stoppen?

Voor iedereen zijn de resultaten bij het gebruik van de magneet anders. Sommige mensen zeggen dat de magneet alle of bijna alle aanvallen stopt, of ze minder intens of korter maakt. Bij anderen heeft de magneet weinig of geen effect.

Kan elk soort magneet worden gebruikt?

Alleen de LivaNova-magneet mag met uw NVS systeem gebruikt worden, i.v.m. juiste sterkte maar ook i.v.m. voorkomen van ‘garantieperikelen’.
Nieuwe magneten zijn verkrijgbaar bij de NVS-behandelaars.

Effectiviteit

Reageren de meeste personen op Nervus Vagus Stimulatie?

Studies hebben aangetoond dat de meeste patiënten minder aanvallen kregen, hoewel er voor sommigen niets veranderde. Het kan een paar maanden duren om een merkbare vermindering te zien. Maar naast vermindering in aantal en hevigheid van de aanvallen melden vele NVS-dragers ook verbeteringen in hun levenskwaliteit zoals een beter humeur, een grotere alertheid, betere verbale vaardigheden, beter geheugen en betere schoolprestaties. Zulke verbeteringen in levenskwaliteit zijn niet alleen te wijten aan een betere beheersing van de aanvallen.

Kan ik van te voren weten of NVS bij mij zal werken?

Tot op heden kan men niet voorspellen of NVS bij jou de gewenste uitwerking zal hebben.

Hoe lang duurt het voordat er effect is?

Dit varieert sterk. Sommige mensen ervaren al na een paar weken of maanden een verbetering, anderen pas na twee jaar. Het is mogelijk dat de beheersing van de aanvallen slechts geleidelijk in de loop van de eerste twee jaar van de behandeling verbetert. De resultaten op lange termijn van klinische studies geven echter aan dat de doeltreffendheid van de NVS wezenlijk en duurzaam is.

Kan ik voelen wanneer de stimulator aan is?

Veel personen merken een tinteling en/of verandering in hun stem (heesheid) tijdens de periodieke stimulatie. Dit effect neemt wel af na verloop van tijd. Als je twijfelt, kun je even de magneet erover heen halen. Meestal voel je de stimulator wel ‘aanslaan’.

Wat als blijkt dat de NVS geen positief effect heeft?

Als jij of jouw arts oordeelt dat de NVS niet werkt of niet goed is voor jou, kan de stimulator worden verwijderd, maar is niet noodzakelijk. Overleg met de chirurg wat er mogelijk is en wat de voor- en nadelen zijn in jouw specifieke situatie. De ingreep is dus in principe omkeerbaar!

Medicatie

Moet ik tijdens NVS mijn medicatie blijven nemen?

Personen die NVS hebben, moeten gedurende de behandeling en nog minstens 12 maanden na de implantatie anti-epileptica blijven nemen. Na 12 maanden kan jouw arts de medicatie aanpassen. Volg altijd de instructies van jouw arts op het gebied van medicatie. Probeer de eerste 6 maanden de medicatie zoveel als mogelijk gelijk te houden. Dit is van belang omdat de NVS ingesteld moet worden en bepaalt moet worden welke instellingen de beste resultaten geven. Als de medicatie in die periode steeds wordt aangepast is niet te bepalen waar de effecten vandaan komen.

Kan NVS samengaan met andere middelen die ik neem?

NVS heeft geen negatieve invloed op het gebruik van geneesmiddelen.

Invloed van buiten

Mogelijke invloed van elektrische en elektronische apparaten?

 • Kleine huishoudelijke apparaten
  Magnetrons en andere kleine elektrische apparaten hebben geen invloed op de werking van het NVS systeem.
 • Mobiele telefoons
  Tests hebben tot dusver geen invloed van mobiele telefoons op de werking van het NVS systeem aangetoond.
 • Beveiligingssystemen op luchthavens
  Deze hebben normaal geen invloed op het NVS systeem en worden er niet door beïnvloed. NVS-dragers melden echter dat het beveiligingssysteem soms toch afgaat. Je krijgt bij de implantatie van de stimulator een kaartje, waarop in verschillende talen staat dat jij een NVS draagt. Als jij dit laat zien krijg je meestal toestemming om om het poortje heen te lopen. Als je er wel doorheen moet, doe dat snel en blijf niet in de omgeving ervan staan.
 • Therapeutische diathermie*
  NVS personen mogen geen kortegolf-diathermie, microgolf-diathermie of therapeutische ultrasoon-diathermie volgen. Je moet jouw behandelende arts steeds informeren dat je geen diathermie-behandeling mag ondergaan.
  *Diathermie vindt plaats bij sommige cosmetische behandelingen en tandartsbehandeling, bijvoorbeeld het dichtschroeien van een bloedvaatje bij de tandarts.
 • MRI
  Als iemand met een NVS systeem een MRI-scan moet ondergaan, dienen er bijzondere voorzorgsmaatregelen te worden genomen. In Nederland kan een MRI gemaakt worden in het UMC Utrecht , in het azM in Maastricht, het UMC Groningen en in het Erasmus MC in Rotterdam.

Vervanging

Moet het NVS systeem op den duur worden vervangen?

Ja. Het gaat alleen om vervanging van de batterij onder het sleutelbeen (niet de elektroden in de hals). Wanneer vervanging moet plaatsvinden, hangt sterk af van de instellingen. Bijvoorbeeld bij de veel toegepaste ‘start-instelling’ van 30 seconden aan en 5 min uit (2mA, 20Hz, 500µ en een weerstand van 4kOhm) is de levensduur ongeveer 4 tot 8 jaar. Hoe hoger deze waarden, des te sneller gaat de batterij leeg. Hoe lager deze waarden, des te langer gaat de batterij mee. Drie jaar komt voor, maar 10 jaar ook … Dit geldt voor alle versies stimulatoren, met dien verstande dat de versies 103, 104, 106 en 1000 daadwerkelijk laten zien wat de levensduur nog is. Bij de oudere apparaten moet de behandelaar een inschatting maken op basis van jouw instellingen.
Het vervangen van de batterij is een kleine ingreep die minder dan een uur in beslag neemt. De vervanging kost 1 opnamedag, zonder overnachting.

Hoe kun je weten of de batterij leeg raakt?

Bij de modellen 103, 104, 106 en 1000 kan de neuroloog of verpleegkundig specialist precies aflezen op de tablet hoe lang de levensduur nog is. Bij de oudere versies (101 en 102) kan je het niet aflezen, maar merk je het pas door aanvalstoename, verminderde magneet werking, niet voelen van stimulatie, onregelmatige stimulatie. Daarom is het belangrijk om regelmatig ter controle te (blijven) gaan, bijvoorbeeld elk half jaar. Doormeten van het apparaat en diagnostische tests (meten van effectiviteit en doeltreffendheid) geven goed inzicht in de status van de batterij.

Zwangerschap

Kan een vrouw zwanger worden terwijl ze NVS heeft?

Bij de EVN is een aantal vrouwen bekend die zijn bevallen van een kind.
Studies bij dieren hebben geen tekenen aangetoond van verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus als gevolg van NVS.

Ervaringsdeskundigen

Voordat ik een besluit neem over de NVS wil ik graag eerst spreken met iemand met ervaring …

De EVN heeft een team van contactpersonen die al jaren ervaring hebben met de NVS-behandeling: mensen die zelf een NVS dragen, partners van dragers en ouders van kinderen met een NVS, met en zonder beperking. Will jij eens van gedachten wisselen met een van hen, of vragen die bij jou leven bespreken, neem dan contact op met de EVN zodat dit contact gelegd kan worden: NVS@epilepsievereniging.nl of tel. 078 – 616 60 60 (Marrie Kuijper).

Lotgenoten

Als NVS-drager/ouder van een kind met een NVS/partner wil ik graag een ‘collega’ spreken

Binnen de EVN bestaat een actieve NVS-groep die activiteiten organiseren met en voor andere NVS-dragers, hun partners en ouders van kinderen met een NVS. Inmiddels heeft de EVN contact met meer dan 200 mensen met een NVS of hun ouders. Lees meer

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken