Resultaten NVS

In Nederland wordt Nervus Vagus Stimulatie (NVS) sinds begin jaren negentig toegepast en er zijn tot nu toe ruim 1700 NVS dragers (2019), wereldwijd meer dan 130.000.

NVS is in Nederland een reguliere behandeling die volledig wordt vergoed, mits uitgevoerd door erkende (NVS-gecertificeerde) centra. Artsen van deze centra komen regelmatig bijeen om ervaringen uit te wisselen om zodoende de behandeling verder te verbeteren.

  • De gemiddelde afname van het aantal aanvallen is 50%.
  • Bij 25% van de patiënten heeft de behandeling weinig tot geen effect.
  • Gemiddeld 6% van de mensen behandelt met NVS worden volledig aanvalsvrij.

Uit onderzoek blijkt dat hoe langer je NVS hebt, hoe gunstiger de aanvalsvermindering wordt.

NVS maakt geen onderscheid tussen verschillende typen epileptische aanvallen. Alle soorten epileptische aanvallen kunnen met NVS worden behandeld.

Effect op kwaliteit van leven

De NVS blijkt effect te kunnen hebben op diverse aspecten van persoonlijk functioneren, zoals het alert zijn, geheugen en energie.

Het komt geregeld voor dat er geen sprake is van effect op de aanvallen, maar wel op deze aspecten. Dit wordt met name vaak gezien bij mensen met een verstandelijke beperking. Ouders zeggen dan dat zoon/dochter “beter in zijn/haar vel zit”

NVS resultaten sociaal

Geen resultaat

Niet iedereen heeft baat bij NVS: soms slechts een beetje, soms in het geheel niet. Indien na drie jaar geen resultaat is bereikt, pleit de EVN ervoor dat een zgn. ‘second opinion’ gevraagd kan worden. Een groep van ervaren NVS-behandelaars zou dan gezamenlijk kunnen kijken of er nog behandelopties voor handen zijn. Na analyse kan besloten worden de NVS (tijdelijk) uit te zetten.
Mocht het zo ver komen dat behandelaars en drager (of ouders van drager) gezamenlijk tot de slotsom komen dat de NVS geen adequate behandeling blijkt te zijn, dan kan de stimulator worden verwijderd. Dit is echter niet noodzakelijk.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken