Expertisegroep neurostimulatie

Heb jij een vraag over NVS of of wil je in contact komen met iemand die zelf ervaring heeft met NVS (dit kan ook de ouder van een kind zijn of een partner), neem dan contact op met de landelijk coördinator van de EVN expertisegroep neurostimulatie.

Marrie Kuijper, e-mail: NVS@epilepsievereniging.nl of bel naar tel. 078-6166060.

De EVN organiseert activiteiten en biedt services speciaal voor mensen met een nervus vagus stimulator (NVS) en hun naasten. Zo kan men op de hoogte blijven van ontwikkelingen en ervaringen delen met andere NVS-dragers, ouders, partners en andere naasten.

EVN en NVS

De EVN is al jaren actief met voorlichting over nervus vagus stimulatie en wil informeren over deze behandelmethode. De reden is dat de EVN jaren geleden constateerde dat haar inziens de huidige doelgroep voor NVS (mensen met een moeilijk instelbare epilepsie die niet in aanmerking (willen) komen voor epilepsiechirurgie) onvoldoende op de hoogte is van deze behandelmethode. De EVN hoopt met deze informatie de mogelijkheid te bieden zelf te bepalen of NVS voor hen perspectief biedt en met de behandelaar hierover een gesprek aan te gaan.

De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zeggen dat de behandelaar o.a. NVS moet aanbieden wanneer: een patiënt onvoldoende op medicamenteuze therapie reageert d.w.z. bij volwassenen: na onvoldoende effect van een adequate behandelingsperiode met medicijnen van twee jaar of nadat drie anti-epileptica gefaald hebben.”

De EVN heeft de indruk dat in de praktijk deze richtlijnen door behandelaars niet altijd worden toegepast. Onbekendheid met NVS en het feit dat het gaat om een operatieve ingreep lijken hiervoor een aannemelijke verklaring te zijn. De EVN hoopt met deze informatie bij te dragen aan een praktijk waarin o.a. NVS tijdig wordt overwogen.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken