Ervaringen NVS

Voor iedereen is een NVS weer anders. Ervaringen van anderen kunnen jou een beeld geven wat je te wachten staat. En hoewel het geen garanties geeft kan het zeker helpen gedurende het traject.

Bij de ervaringsverhalen op deze website staan verschillende verhalen van mensen die het traject NVS hebben doorlopen. En mocht je daarna nog vragen hebben, neem dan contact op met onze expertisegroep.

Meldpunt NVS

Hier verzamelen wij de ervaringen van NVS-gebruikers en is een initiatief van de Expertisegroep Neurostimulatie van de Epilepsie Vereniging Nederland.

Een melding kan gaan over positieve en negatieve ervaringen, zowel over de werking/het (uitblijven van) resultaat, positieve en negatieve bijwerkingen, de voorlichting, het traject voorafgaand en na implantatie als over praktische zaken in het dagelijks leven n.a.v. de NVS-behandeling.

Het doel is op systematische wijze ervaringen inventariseren. Deze ervaringen kunnen signalen opleveren voor de EVN om het gesprek aan te gaan met NVS-behandelaars, onderzoekers en de fabrikant. Zo draag jij bij aan de verbetering van de kwaliteit van de NVS-behandeling en -zorg.

Jouw melding kan anoniem zijn; vul dan niet jouw e-mailadres in.

Als je actie van ons verwacht op jouw melding, kan je dit aangeven aan het eind van de vragenlijst.

Meldpunt NVS

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken