Epilepsiesyndromen

Voor lang niet alle mensen met epilepsie kan even gemakkelijk worden vastgesteld welk syndroom ze hebben.

 • Kenmerken en vormen epilepsiesyndromen

  Kenmerken en vormen syndromen

  Bij een epilepsiesyndroom gaan epileptische aanvallen samen met andere verschijnselen. Door de kenmerken van de epilepsie bij een patiënt in kaart te brengen,...

  Verder lezen
 • Rolandische epilepsie

  Rolandische epilepsie

  Een benigne rolandische epilepsie is een epilepsiesyndroom dat voorkomt bij kinderen op de lagere schoolleeftijd en wat typische epilepsieaanvallen geeft waarbij kinderen...

  Verder lezen
 • Absence epilepsie

  Absence epilepsie

  Absences komen vaak bij kinderen op de lagere schoolleeftijd voor, tussen de 4-12 jaar. Het is een epilepsiesyndroom waarbij het kind kortdurend buiten bewustzijn is....

  Verder lezen
 • Juveniele myoclonische epilepsie

  Juveniele myoclonische epilepsie

  Juveniele myoclonus epilepsie is een epilepsiesyndroom dat gekenmerkt wordt door drie verschillende soorten epilepsie aanvallen: myoclonieën, gegeneraliseerde...

  Verder lezen
 • West syndroom

  West syndroom

  Het syndroom van West is een epilepsiesyndroom met een bepaald type epilepsieaanvallen (salaamkrampen) en typische afwijkingen op de EEG (hypsaritmie). Het leidt tot een...

  Verder lezen
 • Lennox-Gastautsyndroom

  Lennox-Gastautsyndroom

  Het Lennox-Gastautsyndroom (LGS) is zeldzaam. In Nederland krijgen ongeveer twee tot drie op de 10.000 kinderen LGS. Omdat de aanvallen meestal onbehandelbaar blijken...

  Verder lezen
 • Dravetsyndroom

  Dravetsyndroom

  Het syndroom van Dravet is een epilepsiesyndroom bij jonge kinderen. Het kenmerkt zich door moeilijk behandelbare aanvallen en het stoppen of achteruitgaan van de...

  Verder lezen
 • Doose syndroom

  Doose syndroom

  Het syndroom van Doose is een epilepsiesyndroom bij jonge kinderen. Het wordt gekenmerkt door epilepsie aanvallen waarbij kinderen last hebben van schokken in hun lichaam,...

  Verder lezen
 • CSWS of ESES

  CSWS of ESES

  Het CSWS syndroom is een epilepsiesyndroom waarbij er tijdens de slaap vrijwel voortdurend epileptische activiteit aanwezig is in de hersenen. De meeste kinderen krijgen...

  Verder lezen
 • Landau Kleffner syndroom

  Landau Kleffner syndroom

  Het Landau-Kleffner syndroom is een epilepsiesyndroom waarbij er gedurende de nacht in de slaapkwabben van de hersenen voortdurend epileptische activiteit aanwezig is....

  Verder lezen
 • Othahara syndroom

  Othahara syndroom

  Het Othahara syndroom is een epilepsiesyndroom dat voorkomt bij zuigelingen in de eerste levensmaanden. Dit syndroom staat ook wel bekend onder de Engelse naam early...

  Verder lezen
 • Aïcardi syndroom

  Aïcardi syndroom

  Het syndroom van Aïcardi is een syndroom wat gekenmerkt wordt door de combinatie van bepaalde hersenafwijkingen. Hierbij ontbreekt de zogenaamde hersenbalk, zijn er...

  Verder lezen