Absence epilepsie

Absences komen vaak bij kinderen op de lagere schoolleeftijd voor, tussen de 4-12 jaar. Het is een epilepsiesyndroom waarbij het kind kortdurend buiten bewustzijn is. Daarnaast komen er vaak automatische bewegingen in het gezicht of met de handen voor. Absences duren kort, hooguit enkele seconden.

Absences op de kinderleeftijd hebben een goede prognose. Bij drie op de vier kinderen verdwijnen de absences voor de puberteit.

Kenmerken

Typische absences verlopen op de onderstaande manier:

 • tijdens het spelen of een andere bezigheid stopt het kind heel abrupt met de bezigheden en reageert het niet meer op de omgeving;
 • het kind krijgt een starende blik, de ogen kunnen omhoog draaien;
 • vaak zijn er beweginkjes in het gezicht te zien: knipperen met de ogen, trillen van de kin, schokjes van het hoofd, smak- of slikbewegingen met de mond;
  sommige kinderen friemelen met hun handen;
 • net zo plotseling als de aanval begint, stopt de aanval ook weer en gaat het kind verder met de bezigheden waar het mee bezig was toen de aanval begon. Het lijkt wel alsof er tijdelijk een knop aan en uit gezet is;
 • de absences duren enkele seconden;
 • er kunnen tientallen tot honderdtallen absences op een dag plaatsvinden. Bij juveniele absences is de frequentie lager;
 • tijdens een absence reageert het kind niet op roepen van zijn naam of aanrakingen;
 • het kind voelt een absence niet aankomen;
 • na de absence is het kind niet verward.

Atypische absences

Naast de typische absences bestaan er ook atypische absences, deze lijken wel op de bovenstaande beschrijving, maar vertonen toch niet alle kenmerken. Ze duren vaak langer. Soms reageert het kind nog wel op aanspreken. Er komen ook schokken of andere bewegingen van armen en benen voor.

Welke typen absence-epilepsie zijn er?

Er bestaan twee epilepsievormen waarbij uitsluiten absences voorkomen en geen andere epilepsieaanvallen:

 • de absence-epilepsie op kinderleeftijd, hierbij beginnen de absences meestal rond de leeftijd van 6-7 jaar,
 • de zogenaamde juveniele absence-epilepsie. Hierbij beginnen de absences rond de leeftijd van 9-12 jaar.

Meerdere typen aanvallen

Absences kunnen ook voorkomen bij kinderen die naast absences ook nog andere typen epileptische aanvallen hebben. Een voorbeeld hiervan is de juveniele myoclonus epilepsie.

Wat voor gevolgen hebben absences?

Absences op zich zijn onschuldig en veroorzaken geen hersenbeschadiging. Omdat het kind tijdens de absences even niet bij bewustzijn is, kunnen de absences echt wel andere gevolgen hebben. Schoolprestaties kunnen achteruit gaan, omdat het kind vele malen per dag even afwezig is en zo telkens een stukje leerstof mist. Ook in het verkeer kan kortdurende afwezigheid van het bewustzijn grote gevolgen hebben. Daarom is het van groot belang de absences te behandelen.

Diagnose

De (kinder)neuroloog wil graag weten hoe de absences verlopen. Daarnaast zal hij/zij vragen stellen over het verloop van de zwangerschap en de ontwikkeling van jouw kind. Daarna onderzoekt de neuroloog jouw kind neurologisch. Vervolgens wordt een hersenfilmpje (EEG) van jouw kind gemaakt. Bij typische absences op de kinderleeftijd is er een karakteristiek patroon op het EEG te zien.

Bij atypische absences, problemen met de ontwikkeling van jouw kind of een niet karakteristiek EEG is het soms nodig om nog andere onderzoeken aan te vragen. Het kan gaan om een scan van het hoofd of onderzoek van bloed, urine of hersenvocht.

Behandeling

Absences kunnen behandeld worden met medicijnen tegen epileptische aanvallen. De meeste kinderen reageren goed op de medicijnen. Als een medicijn niet goed helpt, kun je een ander medicijn proberen. Het is van belang goed op te letten of jouw kind nog absences heeft na het starten van de medicijnen, in dat geval moet de hoeveelheid medicijnen soms opgehoogd worden. Bij absences op de kinderleeftijd wordt meestal na een half jaar tot een jaar zonder absences opnieuw een hersenfilmpje gemaakt. Als hierop geen epileptische activiteit meer te zien is, kunnen de medicijnen worden gestopt. Mochten er weer absences voorkomen dan krijgt jouw kind opnieuw voor een jaar medicijnen. Bij absences die op latere leeftijd beginnen wordt na twee jaar geprobeerd de medicijnen af te bouwen.

Leefregels

Zolang jouw kind nog absences heeft is het belangrijk dat hij of zij zich aan bepaalde leefregels houdt, zoals:

 • laat jouw kind niet alleen zwemmen, maar alleen onder toezicht;
 • laat jouw kind niet alleen in bad;
 • laat jouw kind niet op grote hoogtes klimmen;
 • laat jouw kind niet alleen in het verkeer;
 • zorg dat tijdens sport een begeleider op de hoogte is.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken