Wat is epilepsiechirurgie?

Bij epilepsiechirurgie wordt een operatie aan de hersenen uitgevoerd in het gebied dat epilepsie veroorzaakt.

Als er één bron van epilepsie in de hersenen is en in dat gebied geen belangrijke functies zitten wordt dit gebied bij de operatie verwijderd. Deze operatie wordt meestal gedaan in de slaapkwab omdat daar vaak de bron zit en dit gebied goed te opereren is, maar ook in de voorhoofdskwab komt dit voor. Epileptische hersenafwijkingen bij jonge kinderen zijn vaak anders dan bij volwassenen. Bij volwassenen gaat het meestal om een goed afgebakend gebied in de slaapkwab, bij kinderen is de bron vaak moeilijk te vinden. Toch wordt er in noodzakelijke gevallen bij kinderen ook geopereerd in gebieden waar belangrijke functies zitten, dit is mogelijk omdat verschillende delen van hersenen in ontwikkeling functies van elkaar kunnen overnemen.

Wanneer verwijderen van de bron niet mogelijk is omdat in dat gebied belangrijke functies zitten wordt dat deel van de hersenen geïsoleerd d.m.v. het doorsnijden van zenuwbanen. Op die manier kunnen de aanvallen worden beperkt tot een klein(er) deel van de hersenen.
We zien op dit moment duidelijk een trend dat er steeds meer kinderen worden geopereerd. Dit komt vooral omdat men nu weet dat de meeste geopereerde volwassenen ook als kind al epilepsie hadden, vaak veroorzaakt door een weefselfout in de hersenen.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken