Stappenplan epilepsiechirurgie

Alle stappen op een rijtje:

  1. Aanmelding bij de Landelijke Werkgroep Epilepsie Chirurgie (LWEC) door behandelend arts.
  2. Bezoek op de polikliniek aan de neurochirurg en de trajectbegeleider.
  3. Uitgebreid vooronderzoek: op verschillende momenten wordt steeds bekeken door de Landelijke Werkgroep Epilepsie Chirurgie (LWEC) of door kan worden gegaan met vervolgonderzoek.
  4. De operatie wordt uitgevoerd.
  5. Gezichtsveldonderzoek en MRI-scan worden kort na de operatie herhaald.
  6. Na zes weken controle door de neurochirurg. Deze maakt zo nodig vervolgafspraken.
  7. Minimaal 1½ jaar contact met de trajectbegeleider. Je eigen arts begeleidt jou verder in medicijngebruik.
  8. Herhaling van het neuropsychologisch onderzoek na 6 maanden.

Vergoeding

Het traject van hersenchirurgie wordt volledig vergoed (uitgezonderd eigen risico van zorgverzekering).

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken