Dosering medicijnen

Anti-epileptica kunnen epilepsie niet genezen. Deze middelen zorgen ervoor dat de epileptische ontlading en in de hersenen worden voorkomen of verminderd, zodat er geen (of in elk geval minder) aanvallen optreden.

Anti-epileptica zijn werkzaam tegen bepaalde soorten aanvallen. Sommige anti-epileptica werken bijvoorbeeld heel goed bij absences. Andere middelen zijn juist werkzaam bij tonisch-clonische aanvallen. Daarom is het belangrijk dat de behandelaar goed om welke type(n) aanvallen het gaat.

Dosering

Meestal krijg je eerst een lage dosering (hoeveelheid) van een medicijn. Daarna wordt de dosering in de loop van de tijd opgehoogd. Dat wordt ‘opbouwen’ genoemd. De behandelaar bespreekt volgens welk tijdsschema de medicijnen worden opbouwt.

Voor de meeste anti-epileptica geldt dat er per kilogram lichaamsgewicht een bepaalde hoeveelheid moet worden ingenomen. Daarom vraagt de arts meestal ook naar je gewicht.

Bij ongeveer de helft van de mensen met epilepsie is het eerste anti-epileptische medicijn al voldoende om de aanvallen onder controle te houden. Wordt het medicijn slecht verdragen of is het onvoldoende effectief, dan wordt doorgaans naar een ander middel overgeschakeld of een tweede medicijn ernaast gezet.

Soms zal de arts willen controleren hoeveel van de werkzame stof in het bloed aanwezig is. In dat geval wordt een beetje bloed afgenomen. Het laboratorium bepaalt vervolgens de ‘bloedspiegel’. Daarmee wordt de concentratie van het geneesmiddel in het bloed bedoeld. Die bloedspiegel moet een bepaalde waarde hebben: niet te laag (dan is het medicijn niet werkzaam), maar ook niet te hoog (dan is de kans op bijwerkingen groter).

Het is niet altijd zinvol om de bloedspiegel te bepalen. Bijvoorbeeld omdat er geen verband bestaat tussen de bloedspiegel en de werking van de medicijnen.

Medicatie vergeten? Ziek?

Het overkomt iedereen wel eens: medicijnen vergeten! Of je hebt overgegeven. Wat betekent dat voor de medicijnen? Bespreek van te voren met de arts of met de apotheker wat je moet doen als dit gebeurt. In het algemeen geldt dat, als je de vergissing snel opmerkt, je de medicijnen alsnog kunt nemen. Datzelfde geldt ook als je hebt overgeven binnen een half uur nadat je de medicatie hebt genomen. Maar is het al bijna tijd voor de volgende keer? Dan is meestal raadzaam de vergeten medicatie juist niet alsnog te nemen: dan zou de bloedspiegel juist te hoog worden. Overleg bij twijfel met je arts.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken