Bijwerkingen

Net als andere medicijnen hebben anti-epileptica bijwerkingen. De mogelijke bijwerkingen van een bepaald middel kan je vinden in de bijsluiter van de medicatie. 

De meest voorkomende bijwerkingen staan bovenaan vermeld. Het is heel goed mogelijk dat je geen last krijgt van bijwerkingen, maar uiteraard is het van belang er wél alert op te zijn. Voor sommige bijwerkingen geldt dat ze vooral optreden in het begin, maar later minder worden.

Laat het weten

Maak jij je zorgen over een mogelijke bijwerking, laat het weten aan je arts. Je kan om een telefonisch consult vragen.

Stop nooit zelf met een anti-epilepticum zonder dit overlegd te hebben met je arts.

Ervaring met medicijnen van belang

Je kan bijwerkingen melden aan je arts, maar ook bij het Meldpunt Medicijnen en het Lareb. Met de meldingen informeren deze instituten de overheid, industrie en zorgverleners. je kan ook meldingen van anderen bekijken.

Meldpunt Medicijnen

Ja kan ervaringen van andere gebruikers vinden op meldpuntmedicijnen.nl of daar je eigen mening geven. Het Meldpunt Medicijnen is onafhankelijk en zonder commercieel of beroepsbelang.

Lareb

Patiënten en zorgverleners kunnen bijwerkingen van geneesmiddelen ook melden bij Lareb. Lareb is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. In hun databank is ook veel informatie over bijwerkingen te vinden.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken