Wat is epilepsie

Epilepsie is een stoornis in de hersenen, waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar, doordat iemand een aanval krijgt. Pas als iemand bij herhaling dergelijke aanvallen heeft, die niet worden veroorzaakt door een acuut probleem, is er sprake van epilepsie.

De meest bekende, maar zeker niet de vaakst voorkomende, is de zogenaamde ‘grote aanval’ waarbij iemand het bewustzijn verliest, en met trekkingen op de grond ligt. Maar dit is niet het enige type aanval dat kan optreden. Epilepsie kent veel verschillende verschijningsvormen. Daardoor wordt epilepsie niet altijd gemakkelijk herkend.

Mensen met epilepsie hebben meestal een normale intelligentie. Wel komt epilepsie in verhouding vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking.

Naar schatting hebben ongeveer 180.000 mensen in ons land epilepsie, waarvan ongeveer 23.000 kinderen. Er worden per jaar ongeveer 14.000 nieuwe diagnoses gesteld, waarvan ruim 2000 bij kinderen.

Epilepsie kan op iedere leeftijd voorkomen, maar in driekwart van de gevallen begint het voor of rond het twintigste levensjaar. Dan volgt een periode tussen het twintigste en het zestigste jaar waarin relatief weinig nieuwe gevallen zich voordoen. Na het zestigste jaar neemt het aantal mensen met epilepsie weer toe. Bij ouderen kan epilepsie ontstaan als reactie op hersenbeschadiging door bijvoorbeeld een beroerte.

Epilepsie is de meest voorkomende chronische hersenaandoening bij kinderen.

Kinderneuroloog prof. Oebo Brouwer, UMC Groningen, zet uiteen wat epilepsie is, wat er gebeurt tijdens een aanval, vertelt over de soorten aanvallen en over het vóórkomen.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken