Oorzaken epilepsie

Epilepsie is een signaal dat er iets verstoord is in de werking van de hersenen. Soms wordt de epilepsie veroorzaakt door een aandoening waarvoor een behandeling mogelijk en/of noodzakelijk is (denk aan een tumor). Ook voor de behandeling van de aanvallen zelf is het belangrijk te weten wat de oorzaak is van de aanvallen. De arts zal daarom willen nagaan wat de oorzaak van de epilepsie is. Vaak is daarvoor verder onderzoek nodig.

In meer dan de helft van alle gevallen kan de arts geen oorzaak vinden voor de epilepsie. Dan is de oorzaak met de huidige onderzoeksmethoden (nog) niet aan te tonen. Aan de ene kant is dat geruststellend, omdat je dan bijna zeker weet dat er geen ernstige oorzaak is. Maar aan de andere kant kan dit moeilijk zijn omdat je graag een verklaring wilt hebben voor de aanvallen.

Mogelijke oorzaken:

  • ontsteking van de hersenen of het hersenvlies;
  • een gezwel;
  • problemen bij de geboorte;
  • een ongeval met hersenletsel;
  • een hersenbloeding/-infarct;
  • stofwisselingsziekte;
  • afwijkingen aan de bloedvaten;
  • erfelijke aanleg.

Littekenweefsel in de hersenen is vaak verantwoordelijk voor epileptische aanvallen. De littekens zijn ontstaan door een (vroegere) aandoening: een infectie, een abces, zuurstoftekort of een operatie. In de rand van het litteken worden vaak abnormaal functionerende hersencellen aangetroffen.

Soms is alleen een verhoogde (erfelijke) aanleg de oorzaak. De drempel om een aanval te krijgen is dan laag. Als daarbij één of meerdere andere oorzaken optreden, is de kans op epilepsie groter dan bij iemand zonder erfelijke aanleg.

(De laatste twee alinea’s zijn afkomstig uit het boek ‘Epilepsie, een tijdelijke storing in het functioneren van de hersenen’, serie SpreekuurThuis, drs. M. Engelsman)

Inentingen

Sommige kinderen krijgen hun eerste aanval binnen 72 uur na een DKTP-vaccinatie. Belangrijk is te weten dat de vaccinatie niet de oorzaak is van de epilepsie. Bij kinderen die – op tijd – hun vaccinaties hebben gekregen, verloopt de ziekte niet ernstiger dan bij kinderen die niet (meer) of later gevaccineerd zijn. Dit blijkt uit Australisch onderzoek.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken