Ontwikkeling kind & epilepsie

Kinderen met epilepsie hebben vaker dan gemiddeld last van concentratieproblemen, leerproblemen en soms gedragsproblemen. Deze problemen kunnen zelfs optreden als de aanvallen met medicatie onder controle zijn.

Concentratieproblemen en leerproblemen kunnen de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden. Heeft eenkind bijvoorbeeld af en toe absences, dus korte aanvalletjes waarbij het even ‘afwezig’ is? Dan kan het net de uitleg van de juf of meester missen. En een kind met nachtelijke aanvallen kan overdag erg vermoeid zijn.

Problemen in concentratie, leervermogen en gedrag kunnen samenhangen met:

  • het type aanvallen
  • hoe vaak aanvallen optreden
  • een bijwerking van de anti-epileptica
  • de sociaal-emotionele impact van het hebben van epilepsie
  • het IQ (de intelligentie)
  • autistiform gedrag en/of autisme: dit komt relatief veel voor bij kinderen met epilepsie en een verstandelijke beperking.

Gedragsproblemen

Het kind kan gedragsproblemen hebben. Jouw zoon of dochter kan bijvoorbeeld erg druk zijn en/of moeite hebben om zich te concentreren. Soms is de diagnose ADHD van toepassing. In zeldzame gevallen kan jouw kind autistische kenmerken gaan vertonen. Het heeft dan een zwak taalbegrip, en moeite met het begrijpen van sociale situaties (de omgang met andere mensen).

Het is belangrijk samen met de arts en andere zorgverleners de problemen goed in kaart te brengen. Misschien is het mogelijk om bepaalde oorzaken weg te nemen. Het komt bijvoorbeeld voor dat de medicatie tegen epilepsie de oorzaak is van de problemen. Dat kan een reden zijn om een ander middel te gaan gebruiken. In andere gevallen kan medicatie zinvol zijn, bijvoorbeeld bij ADHD. Dit kan je met de arts van jouw kind bespreken.

Opvoedkundige professionals kunnen ook helpen om de juiste aanpak te vinden voor de omgang met het kind. Bijvoorbeeld om de eisen die jij aan jouw kind stelt aan te passen, voor sommige situaties geduld op te brengen, of het kind extra steun te bieden.

Zo normaal als kan, zo speciaal als moet…

Het is goed om te beseffen dat kinderen met epilepsie ook ‘gewoon’ kinderen zijn, die soms kunnen zeuren om aandacht, of boos worden bij een teleurstelling. Ook jouw kind zal moeten leren omgaan met grenzen, uiteraard aangepast aan zijn of haar mogelijkheden. Het kan soms ongemakkelijk voelen om regels te stellen, zeker als het kind net een aanval heeft gehad. Toch heeft juist het kind baat bij structuur en duidelijkheid.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken