Soorten aanvallen epilepsie

Aanvallen kunnen diverse vormen aannemen. Dat komt doordat epileptische ontladingen plaats kunnen vinden in verschillende gebieden in de hersenen of in de hersenen als geheel. Elk gebied in de hersenen stuurt bepaalde lichaamsfuncties aan:

  • de spraak en het taalvermogen;
  • de motoriek (het bewegen);
  • het gehoor;
  • het gezichtsveld (zien);
  • het geheugen en;
  • de emoties.

Hoe de aanvallen er uit zien, hangt onder andere af van het gebied (focus) waar de verstoring plaatsvindt. Een epileptische ontlading in het taalgebied kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand tijdelijk niet kan spreken. En een epileptische ontlading in het motorische gebied, zorgt er voor dat er een arm of been naar voren schiet. Het komt ook voor dat mensen zich als gevolg van een epileptische aanval agressief gaan gedragen: dan is de epileptische verstoring in het gebied waar emoties worden geregeld.

Soms komen meerdere soorten epileptische aanvallen naast elkaar voor en soms zitten daar ook aanvallen tussen die niet epileptisch van aard zijn.

Koortsstuipen
Een veelvoorkomende vorm van aanvallen bij jonge kinderen zijn zogenaamde ‘koortsstuipen’. Koortsstuipen zijn ook epileptische aanvallen, maar treden alleen op bij koorts. Bij koortsstuipen spreken we niet van epilepsie.

Twee hoofdgroepen

Partiële aanvallen

Partiële aanvallen beginnen vanuit een bepaald gebied in de hersenen. Het bewustzijn is soms nog intact, soms verminderd en soms helemaal afwezig. Partiële epilepsie komt verreweg het meest voor, bij ruim tweederde van de patiënten. Bijna iedereen die na z’n dertigste epilepsie krijgt, heeft partiële epilepsie.
Andere namen zijn: focale aanvallen, plaatselijke of gedeeltelijke aanvallen.

Gegeneraliseerde aanvallen

Bij een gegeneraliseerde aanval zijn beide hersenhelften betrokken en er is altijd een bewustzijnsstoornis. U bent dan niet of niet helemaal bij bewustzijn. Slechts een klein deel van de patiënten (ongeveer 6%) heeft gegeneraliseerde epilepsie.
Een andere naam die gebruikt wordt: niet-plaatsgebonden aanval.

Een gegeneraliseerde aanval die plotseling begint en plotseling eindigt wordt een primair gegeneraliseerde aanval genoemd. Een aanval die plaatselijk begint en waar pas later alle hersencellen bij betrokken raken, heet een secundair gegeneraliseerde aanval.

Aura’s en prodromen: waarschuwingen vooraf

Sommige mensen krijgen kort voor zij een aanval krijgen een voorgevoel. Bijvoorbeeld een vreemd gevoel in hun maag, of het zien van lichtflitsen of het horen van vreemde geluiden. Dit wordt een aura genoemd. Een aura is eigenlijk een partieel (plaatselijk) begin van een aanval. Soms zijn er al dagen van te voren aanwijzingen dat er een aanval ‘op komst’ is. Iemand heeft dan buikpijn, voelt zich niet zo lekker, of heeft hoofdpijn. Deze verschijnselen worden ‘prodromen’ genoemd.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken