Epilepsie en aanvallen

Epilepsie kent verschillende vormen en de aanvallen kunnen ook sterk verschillen.

 • Soorten epilepsie

  Soorten epilepsie

  Epilepsie kan worden ingedeeld in vier soorten: 1. Partiële epilepsie2. Gegeneraliseerde epilepsie3. Epilepsie, waarvan niet vaststaat of zij plaatsgebonden of...

  Verder lezen
 • Soorten aanvallen epilepsie

  Soorten aanvallen epilepsie

  Aanvallen kunnen diverse vormen aannemen. Dat komt doordat epileptische ontladingen plaats kunnen vinden in verschillende gebieden in de hersenen of in de hersenen als...

  Verder lezen
 • Partiële aanvallen

  Partiële aanvallen

  Partiële aanvallen beginnen vanuit een bepaald gebied in de hersenen. Het bewustzijn is soms nog intact, soms verminderd en soms helemaal afwezig. Partiële...

  Verder lezen
 • Gegeneraliseerde aanvallen

  Gegeneraliseerde aanvallen

  Bij een gegeneraliseerde aanval zijn beide hersenhelften betrokken en er is altijd een bewustzijnsstoornis. Je bent dan niet of niet helemaal bij bewustzijn. Slechts een...

  Verder lezen
 • (Dreigende) status epilepticus

  (Dreigende) status epilepticus

  Als een epileptische aanval langer duurt dan 5 minuten of wanneer de patiënt tussen of na de aanvallen niet meer bij bewustzijn komt, is er sprake van status...

  Verder lezen
 • Niet-epileptische aanvallen

  Niet-epileptische aanvallen

  Er kunnen zich verschijnselen voordoen die op een epileptische aanval lijken, maar dat de diagnose epilepsie toch niet van toepassing is. Het is de vraag wat er dan aan de...

  Verder lezen
 • PNEA/PPEA

  PNEA/PPEA

  Aanvallen komen niet altijd door epilepsie. Psychische spanningen kunnen ook aanvallen veroorzaken die op epilepsie lijken. Deze aanvallen heten Psychogene...

  Verder lezen