Diagnose epilepsie stellen

De diagnose epilepsie wordt in het ziekenhuis gesteld door een neuroloog, kinderneuroloog of kinderarts.

De diagnose is de basis voor verder handelen. Het is daarom van groot belang dat er een goede diagnose wordt gesteld. Bij epilepsie wordt doorgaans medicatie voorgeschreven die gedurende een lange tijd, vaak levenslang gebruikt moet worden. Daarnaast kan het voor de keuze van medicatie van belang zijn of er sprake is van een bepaald epilepsiesyndroom. Sommige anti-epileptica zijn juist wel of juist niet geschikt bij een bepaalde soort epilepsie.

Welke vragen komen aan de orde?

  • gaat het om epileptische aanvallen?
  • om wat voor soort aanvallen gaat het?
  • is er een verklaring of een oorzaak?
  • is er sprake van een bepaalde soort epilepsie of epilepsiesyndroom?

Officieel spreekt men bij één aanval nog niet over epilepsie. Dat kan veranderen als er tenminste twee aanvallen zijn geweest en als de beschrijving van ‘het voorval’ past bij de diagnose epilepsie.

Meestal kan door de arts in het ziekenhuis de diagnose worden vastgesteld. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en wordt door de arts doorverwezen naar een gespecialiseerd epilepsiecentrum zoals SEIN of Kempenhaeghe.

Erfelijkheid

Epilepsie kán erfelijk zijn. Het is niet voor alle vormen van epilepsie duidelijk op welke manier en in welke mate erfelijkheid meespeelt. Als één ouder epilepsie heeft, of beide ouders epilepsie hebben, is er een verhoogde kans dat het kind ook epilepsie krijgt. Als epilepsie door een erfelijk syndroom wordt veroorzaakt, geldt de manier van overerven van dat syndroom.

Op de website erfelijkheid.nl staat betrouwbare informatie over erfelijkheid bij epilepsie en genetisch onderzoek.

Moeilijk instelbaar?

Officieel wordt epilepsie ‘moeilijk instelbaar’ genoemd nadat twee anti-epileptica (medicijnen) zijn geprobeerd zonder voldoende resultaat. Het is van het grootste belang dat een gespecialiseerd (kinder)neuroloog dit heeft vastgesteld.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken