Bundeling van krachten voor epilepsie

Het Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland gaan per 1 januari 2020 intensief samenwerken om meer te kunnen betekenen voor mensen met epilepsie en hun omgeving. De twee organisaties zullen met ingang van het nieuwe jaar als één organisatie opereren.  

Activiteiten

De huidige activiteiten van zowel het Epilepsiefonds als de Epilepsie Vereniging Nederland worden voortgezet. Wel wordt er kritisch gekeken waar en hoe we meer impact kunnen realiseren voor mensen met epilepsie en hun naasten.

Samen sterker

Er ontstond verwarring over het bestaan van twee epilepsie-gerelateerde organisaties. Door samen als één organisatie te opereren, neemt dit de verwarring weg. Daarom is het streven om op ten duur te komen tot één organisatie waar men terecht kan voor (collectieve) belangenbehartiging én alle epilepsie-gerelateerde vragen en activiteiten.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met het Epilepsiefonds via 030-634 40 63 of communicatie@epilepsiefonds.nl of de Epilepsie Vereniging Nederland via 085-130 32 35 (kantooruren) of info@epilepsievereniging.nl