NieuwsUitnodiging ALV 22 april 2021

Algemene Ledenvergadering 2021
Op donderdag 22 april 2021 vindt van 19:00 tot 20:00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Vanwege de huidige maatregelen rondom het Coronavirus is deze vergadering net als in 2020 uitsluitend online. Voor u betekent dit, dat u alleen aan de ALV kunt deelnemen via internet op een geschikte computer, laptop, tablet of smartphone, vanuit uw eigen huis. Ook het stemmen zal digitaal gaan. Hoe dat in zijn werk gaat, wijst zichzelf tijdens de vergadering.

Vragen over de vergaderstukken
Inhoudelijke vragen zullen wij zoveel mogelijk vooraf inventariseren, zodat wij daar vooraf of tijdens de ALV  antwoord op kunnen geven. U kunt uw vragen vóór 12 april a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdens de vergadering heeft u de mogelijkheid vragen te stellen via de chat. Het zal dan waarschijnlijk niet mogelijk zijn alle vragen direct te beantwoorden, deze zullen wij achteraf via e-mail beantwoorden.

Aanmelden
In verband met het uitbrengen van uw stem is vooraf aanmelden voor de online ALV verplicht. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en mobiele nummer (i.v.m. het inloggen via SMS) naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Machtigen
Kunt u zelf niet aan de ALV deelnemen, dan kunt u een ander lid machtigen om voor u te stemmen.
Stuur hiervoor uiterlijk 12 april a.s. een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vermeld daarin naam, adres, postcode en woonplaats van uzelf én van degene die u machtigt. LET OP: de gemachtigde moet zichzelf ook aanmelden voor de online ALV.

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering Epilepsie Vereniging Nederland

22 april 2021, 19:00-20:00 uur, online

  1. Welkom, opening en mededelingen     
  2. Voorstellen nieuwe bestuursleden Ingrid Wiechers en Aad Kouwenhoven
  3. Concept notulen ALV 22 juni 2020 (ter vaststelling)      
  4. Samenwerking met Epilepsiefonds en plannen voor 2021 (ter informatie)
  5. Vaststellen financieel jaarverslag EVN 2020 en begroting  EVN 2021 (ter vaststelling)    
  6. Décharge bestuur voor het gevoerde financiële beleid (ter goedkeuring)
  7. Tweede termijn bestuurslid Henk Marell (ter goedkeuring)
  8. Afsluiting