Nieuws

Op 4 april jl. stond oorspronkelijk onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland in Amersfoort. Door de maatregelen rondom het coronavirus kon deze helaas geen doorgang vinden.

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 4 april 2020 van 11.00 uur tot 13.00 uur in Amersfoort. De concept agenda treft u als bijlage aan bij deze brief (bijlage 1). Tijdens de ALV zal u kunnen stemmen over de kandidaat voor de positie als Lid Raad van Toezicht Epilepsiefonds namens de EVN.

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is binnen de vereniging op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht (RvT) van het Epilepsiefonds namens de EVN.

Kerstboodschap van de voorzitter

Hieronder de wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap in verband met de samenwerking met het Epilepsiefonds.

Het Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) gaan per 1 januari 2020 intensief samenwerken om meer te kunnen betekenen voor mensen met epilepsie en hun omgeving. Woensdag 18 december 2019 tekenen beide partijen de overeenkomst en is de nieuwe epilepsie-organisatie een feit.