Nieuws

Solliciteren voor de functie is niet meer mogelijk.

Context. Een leven met epilepsie is een leven met onzekerheid. Je weet nooit wanneer je een aanval krijgt.

Op 4 april jl. stond oorspronkelijk onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland in Amersfoort. Door de maatregelen rondom het coronavirus kon deze helaas geen doorgang vinden.

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 4 april 2020 van 11.00 uur tot 13.00 uur in Amersfoort. De concept agenda treft u als bijlage aan bij deze brief (bijlage 1). Tijdens de ALV zal u kunnen stemmen over de kandidaat voor de positie als Lid Raad van Toezicht Epilepsiefonds namens de EVN.

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is binnen de vereniging op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht (RvT) van het Epilepsiefonds namens de EVN.

Kerstboodschap van de voorzitter

Hieronder de wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap in verband met de samenwerking met het Epilepsiefonds.