Logeren

Als epilepsie een zware druk legt op de thuissituatie, kan het soms prettig zijn als de persoon met epilepsie even gaat logeren. Voor hem/haar zelf, maar ook voor de partner, ouders of rest van het gezin. Vaak een moment om beide even tot rust te komen.

Logeren met epilepsiezorg bij Kempenhaeghe

Voor kinderen die (poliklinische) onder behandeling zijn op de locaties Heeze en Oosterhout van Kempenhaeghe is er weekend-logeeropvang.  In de weekenden kan een groepje van maximaal acht kinderen logeren op de kinderafdeling van de Hans Berger Kliniek in Oosterhout.

De logeeropvang is voor kinderen die binnen de leeftijdgrens van 4 tot 16 jaar vallen. Tevens is er een beperkte logeermogelijkheid voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op een van de twee locaties. Er is gespecialiseerde zorg, een wakkere nachtwacht en audio- en/of camerabewaking.

Daarnaast zijn er in Oosterhout mogelijkheden tot logeeropvang in de schoolvakanties.

Logeren met epilepsiezorg bij SEIN

Kinderen en jongeren met actieve epilepsie kunnen logeren bij SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland).

Je kunt terecht in het Logeerhuis de Zonnebloem op het terrein De Cruquiushoeve (Cruquius/Haarlemmermeer)

Het Logeerhuis biedt diverse vormen van opvang:

  • opvang in de weekenden (voor een of meer nachten en/of dagen)
  • opvang door de week (een of meer nachten)
  • naschoolse opvang
  • dagopvang
  • noodopvang (bij medische-, gedrags- of gezinsproblemen)
  • opvang in vakanties

Er is gespecialiseerde zorg, een wakkere nachtwacht en audio- en/of camerabewaking.

Je kunt afspreken dat jouw kind regelmatig komt logeren, bijvoorbeeld elke zaterdag of zondag. Maar af en toe een nachtje is ook mogelijk.

Op de website van SEIN vindt u meer informatie over dag- en nachtopvang en logeren voor kinderen en jongeren.

Logeren met intensieve verpleegkundige zorg of toezicht

Voorbeelden van situaties:

  • de verzorging voor de ouders en andere gezinsleden is erg zwaar en zij hebben het nodig om even afstand te nemen (zgn. respijtzorg).
  • een kind hoeft niet langer in het ziekenhuis te blijven, maar kan (nog) niet naar huis, bijvoorbeeld omdat er thuis eerst nog voorzieningen moeten worden getroffen of omdat ouders er nog aan moeten wennen dat zij de zorg thuis gaan geven

Adressen

Zorgboerderijen

Kinderen en jongeren die graag buiten zijn, met dieren omgaan, ruimte nodig hebben, voelen zich wellicht thuis op een zorgboerderij. Op de website van de zorgboeren kan je met een selectiesysteem kijken of er een geschikte zorgboerderij in de buurt is. Niet alle boerderijen bieden ‘logeren’ aan.

Meer informatie op de website Zorgboeren.

Het keurmerk laat de kwaliteitseisen zien en kan helpen een keuze te maken.

MEE – sociale kaart

Adressen van logeerhuizen in jouw buurt kan je ook vinden via de sociale kaart van MEE.

Financiering van logeeropvang

De belangrijkste bron voor financiering van logeeropvang is het PGB

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken