Epilepsie en drugs

Epilepsie en het gebruik van drugs is in de meeste gevallen ten strengste af te raden.

Hasj/wiet & epilepsie

Cannabis en anti-epileptica hebben een onduidelijke invloed op elkaar. Onderzoek op dit gebied is nog altijd in volle gang en levert tegenstrijdige berichten op. Het ligt, gezien de vergelijkbare effecten, voor de hand dat ze elkaars werking enigszins versterken. Welke uitwerking dit heeft verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige mensen vermindert hierdoor de kans op aanvallen en bij anderen neemt de kans juist toe. Het is daarom nog te vroeg om hier een definitieve uitspraak over te doen.

Mogelijk hebben cannabisproducten een vergelijkbare invloed op aanvallen als alcohol. Waarschijnlijk kan cannabisgebruik met mate, dus niet dagelijks, geen kwaad.

Cocaïne & epilepsie

Voor mensen met epilepsie is het zeer onverstandig cocaïne te gebruiken. Cocaïne stimuleert namelijk het activerende gedeelte van de hersenen, terwijl anti-epileptica juist het tegenovergestelde effect hebben. Van alle stimulerende drugs geeft cocaïne de meeste risico's om aanvallen uit te lokken. Gezamenlijk gebruik van cocaïne en carbamazepine (Tegretol®) kan leiden tot verhoging van de bloeddruk en hartslag. Het gebruik van cocaïne in combinatie met anti-epileptica is sterk af te raden.

GHB & epilepsie

GHB heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Uit onderzoek is gebleken dat de stof GHB epileptische aanvallen kan opwekken. Daarom is het absoluut niet verstandig GHB te gebruiken bij epilepsie.

Heroïne & epilepsie

Heroïne heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Hierdoor daalt je bloeddruk en is je ademhaling rustig. Anti-epileptica hebben hetzelfde effect. Gelijktijdig gebruik van anti-epileptica en heroïne of methadon kan leiden tot ernstige bloeddrukdaling en ademhalingsproblemen. Verder kan gebruik van fenytoine (Diphantoïne®) en carbamazepine (Tegretol®) tijdens regelmatig gebruik van methadon de behoefte aan methadon vergroten en onthoudingsverschijnselen veroorzaken. Deze medicijnen verminderen namelijk de hoeveelheid methadon in het bloed.

Paddo's & epilepsie

Combinatie van paddo's met anti-epileptica is onverstandig. Anti-epileptica hebben in tegenstelling tot paddo's juist een dempend effect, waardoor het combineren van deze middelen onvoorspelbare en gevaarlijke gevolgen kan hebben Verder kunnen paddo's bij mensen die daar gevoelig voor zijn een epileptische aanval uitlokken. Als je tijdens het trippen een epileptische aanval krijgt, kun je in paniek raken met een mogelijke badtrip als gevolg.

Speed & epilepsie

De interactie tussen anti-epileptica en speed kan een epileptische aanval veroorzaken, maar alleen gebruik van speed kan dat ook al. Alleen het gegeven dat iemand epilepsie heeft, is al reden genoeg om het speedgebruik sterk af te raden.

XTC & epilepsie

XTC-gebruik door mensen met epilepsie kan gevaarlijke gevolgen hebben. XTC stimuleert namelijk het activerende gedeelte van de hersenen, terwijl anti-epileptica juist een dempend effect hebben. XTC is dus zelf in staat epileptische aanvallen uit te lokken. Om deze reden is het gebruik van XTC in combinatie met anti-epileptica, nog afgezien van mogelijke interacties, sterk af te raden.

Bron: Trimbos-instituut

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken