Het gaf me vertrouwen

door Esmeralda, lerares en moeder.
“Jarenlang heb ik medicijnen tegen epileptische aanvallen geslikt, die medicijnen zouden bij een zwangerschap te veel risico’s opleveren voor het kind. 

medicijnen zouden bij een zwangerschap te veel risico’s opleveren

Een zwangerschap werd mij dan ook nadrukkelijk afgeraden door een neuroloog uit een ziekenhuis en dat heb ik altijd goed onthouden.

Pas toen ik jaren later van medicijnen wisselde bespraken mijn man en ik onze kinderwens.

Wij hadden natuurlijk veel vragen: slik ik wel de juiste medicijnen? Wat voor invloed hebben de medicijnen op mijn kind? Is het wel verantwoord een kind te krijgen? Mocht het niet verantwoord zijn, zouden mijn man en ik er ook niet aan beginnen. Inmiddels was ik onder behandeling van SEIN. Onze kinderwens bespraken wij met de neuroloog en hij gaf groen licht.”

Het consult

“Op de polikliniek van SEIN kennen alle medewerkers mij bij naam. Dat voelt persoonlijk en vertrouwd. Tijdens mijn zwangerschap had ik gesprekken met de neuroloog en verpleegkundig specialist waarin altijd alle tijd was om vragen te stellen. Er was nooit een tijdsdruk, zoals ik dat wel eens heb ervaren in andere ziekenhuizen. Al mijn vragen werden rustig beantwoord, er werd doorgevraagd en geïnformeerd of alles duidelijk was. Ook mijn man werd bij het gesprek betrokken en kon zijn vragen stellen. De dosis van mijn medicijnen werd tijdens de zwangerschap regelmatig aangepast om aanvallen te voorkomen. De neuroloog en verpleegkundig specialist hebben mij hierin goed begeleid. Als er iets was kon ik altijd direct bij hen terecht. Dat gaf me veel zekerheid.

Tijdens het consult kwam de maatschappelijk werker van SEIN, waar ik eerder contact mee heb gehad, altijd even informeren hoe het met me ging. Dat heb ik erg gewaardeerd. Dit alles gaf mij het vertrouwen dat ik in goede handen was bij SEIN.”

Kinderwens

“Mijn zwangerschap is goed verlopen en daar ben ik erg blij mee. Mijn man en ik willen graag een tweede kindje. Met de neuroloog hebben we afgesproken het op dezelfde manier aan te pakken als bij mijn eerste zwangerschap. Zodra ik zwanger ben, neem ik dan ook direct contact met hem op. Wat ik andere vrouwen met epilepsie die zwanger willen worden wil meegeven? Kijk vooral naar de mogelijkheden als je een kinderwens heb. Laat je niet meteen in een hoekje zetten door algemeenheden of verhalen die je te horen krijgt.”

Aanvulling Epilepsie Vereniging:
Het is verstandig om een kinderwens tijdig met je arts te bespreken, dus nog voordat je zwanger bent. Dit in verband eventueel aanpassen van je medicatie.