Epilepsie Café

Het Epilepsie Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie en hun betrokkenen. De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan centraal. Kortom: heb je vragen over epilepsie of wil je gewoon eens in contact komen met lotgenoten? Je bent van harte welkom!

Er zijn verschillende Epilepsie Cafés verspreid door Nederland. Afhankelijk van het thema en bezoekers zijn er deskundigen aanwezig zijn die jouw vragen kunnen beantwoorden. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Ervaringsdeskundigen van de EVN;
  • Onderwijskundig begeleiders Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. Zij begeleiden kinderen met epilepsie in het onderwijs of komen op school uitleggen hoe ze hier mee om moeten gaan;
  • Epilepsieverpleegkundigen;
  • Inleiders, zoals neurologen, maatschappelijke werkers e.d.

Weten wanneer het volgende Epilepsie Café bij jou in de buurt is? Kijk dan bij onze activiteiten.