Visie en missie

De EVN streeft ernaar om bij nieuw gediagnosticeerde patiënten direct (of zo snel mogelijk) in beeld te zijn. Met andere woorden: De EVN wil ‘vooraan in de zorg’ staan.

Het mag niet zo zijn, zoals nu vaak het geval is, dat mensen met epilepsie pas na jaren ontdekken dat er een patiëntenvereniging is. De ervaring leert namelijk dat het zeer belangrijk is dat mensen met epilepsie al in een vroegtijdig stadium goed geïnformeerd zijn over hun eigen epilepsie, goed op de hoogte zijn van behandelings- en begeleidingsmogelijkheden, inzicht hebben in het functioneren van de (epilepsie)zorg en de omgang met hulpverleners. Dit werkt preventief en bespaart veel onnodig leed in de levensloop.

Van essentieel belang hiervoor is de beschikbaarheid en inzet van ervaringsdeskundigen. Dat is de kracht van een vrijwilligersorganisatie als de EVN en een grote toegevoegde waarde op de professionele zorg.

Dit willen wij bereiken door:

  • het geven van informatie en voorlichting;
  • lotgenotencontact;
  • het behartigen van belangen van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Meer informatie vind je in het Visiedocument 2014 – 2020.

Visie op epilepsiezorg

De EVN heeft haar initiatieven over ‘goede epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief’ beschreven en gebundeld in de brochure goede epilepsie zorg.