De Vereniging

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke belangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Wat willen we bereiken?

Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Eigenlijk op alle levensgebieden, daar waar epilepsie van invloed is.

De Epilepsie Vereniging Nederland bestaat sinds 1979 en komt op voor de belangen van mensen met epilepsie en hun naasten:

  • door het geven van informatie.
  • door het beschikbaar stellen van lotgenotencontact.
  • met een lobby bij politiek en beleidsmakers.

Lid worden