Colofon

Deze website is van de Epilepsie Vereniging Nederland
Postbus 258, 3990 GB Houten
Tel: 085 – 130 32 35

Vragen, suggesties en/of opmerkingen over deze website? Neem dan contact op met de redactie.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij de Epilepsie Vereniging Nederland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Epilepsie Vereniging Nederland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Epilepsie Vereniging Nederland.
Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kan je indienen bij het landelijk bureau van de Epilepsie Vereniging Nederland.

Disclaimer

De Epilepsie Vereniging Nederland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Voor een juiste beoordeling van jouw eigen situatie dien je dus altijd te overleggen met jouw arts of andere professionele zorgverlener.
De Epilepsie Vereniging Nederland behoudt te allen tijde het recht de informatie op deze website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan.
De website van de EVN bevat verwijzingen en hyperlinks naar websites die door anderen dan de Epilepsie Vereniging Nederland worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend aangebracht ter informatie van de bezoekers van de website van de EVN. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Epilepsie Vereniging Nederland van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacyverklaring

Je kan deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie jij bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.