Epilepsie Café Maastricht-Heuvelland

Het Epilepsie Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie, vrienden en andere naasten. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.

De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan daarbij centraal. Kortom: heb jij vragen over epilepsie, of wil jij gewoon eens in contact komen met lotgenoten?
Je bent van harte welkom.

Ook voor professionele zorgverleners staat de deur open.

Afhankelijk van het thema zijn er deskundigen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. Denk hierbij aan neurologen, epilepsieverpleegkundigen, medewerkers van de LWOE en ervaringsdeskundigen.

Zaal open om 14.00 uur
Toegang is gratis, koffie en thee staat klaar.

Er is een collectebus aanwezig, vriendelijk vragen wij een kleine financiële bijdrage om de kosten te dekken.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Henk Marell op telefoonnummer: 06 - 28 23 38 61 of 043 - 408 27 04. Ook kan je per e-mail  informatie opvragen: maastricht@epilepsiecafe.nl

Graag aanmelden via de link zodat we weten hoeveel mensen er komen. Maar je kan altijd op het laatste moment komen zonder aanmelding.