De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is per 26 maart 2021 samen gegaan met het Epilepsiefonds onder één naam: EpilepsieNL.
Alle voormalige verenigingsactiviteiten, zoals voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging, worden vanaf deze datum uitgevoerd door EpilepsieNL.
Met EpilepsieNL is er één sterke community ontstaan voor eenieder die leeft met de gevolgen van epilepsie. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van EpilepsieNL.
www.epilepsie.nl

Doelstelling

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke vereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen en bestaat sinds 1979.
Wij streven naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein.
Al onze voorlichtings- lotgenoten en belangenbehartigingsactiviteiten die wij uitvoeren onder de naam van het Epilepsiefonds, komen voort uit de ervaringsdeskundigheid van onze leden en vrijwilligers.

De EVN heeft haar initiatieven over ‘goede epilepsiezorg vanuit patiënten perspectief’ beschreven en gebundeld in de brochure goede epilepsie zorg.

Bestuur

In het bestuur zitten de volgende bestuursleden:

  • De heer Joost Wijnhoud (directeur / bestuurder)
  • Mevrouw Marita Meulmeester (voorzitter / toezichthoudend bestuurder)
  • De heer Henk Marell (toezichthoudend bestuurder)
  • Mevrouw Ingrid Wiechers (toezichthoudend bestuurder)
  • De heer Aad Kouwenhoven (toezichthoudend bestuurder)

Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van vier jaar en doen dit op vrijwillige basis. Per 1 januari 2020 is het bestuur toezichthoudend op de verenigingsactiviteiten die worden uitgevoerd door het EpilepsieNL.

Documentatie

Hier vind je diverse EVN documenten.

Nieuws

1 maart 2021
Algemene Ledenvergadering 2021 Op donderdag 22 april 2021 vindt van 19:00 tot 20:00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Vanwege de huidige maatregelen rondom het Coronavirus is deze vergadering net als in 2020 uitsluitend online. Voor u betekent dit, dat u alleen aan de ALV kunt deelnemen via internet op een geschikte computer, laptop, tablet of smartphone, vanuit uw eigen huis. Ook het stemmen zal digitaal gaan. Hoe dat in zijn werk gaat, wijst zichzelf tijdens de vergadering.