Epilepsie Vereniging Nederland

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is per 1 januari 2020 een samenwerking aangegaan met het Epilepsiefonds. Alle verenigingsactiviteiten, zoals voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging, worden vanaf deze datum uitgevoerd door het Epilepsiefonds. Doel van deze samenwerking is om krachten te bundelen en één sterke patiëntenorganisatie te vormen voor eenieder die leeft met de gevolgen van epilepsie. Voor activiteiten en voorlichting rondom epilepsie verwijzen we u graag naar de website van het epilepsiefonds www.epilepsie.nl


epilepsiefonds

Doelstelling

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke vereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen en bestaat sinds 1979.
Wij streven naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein.
Al onze voorlichtings- lotgenoten en belangenbehartigingsactiviteiten die wij uitvoeren onder de naam van het Epilepsiefonds, komen voort uit de ervaringsdeskundigheid van onze leden en vrijwilligers.

Meer informatie vindt u in het Visiedocument 2014 – 2020.

De EVN heeft haar initiatieven over ‘goede epilepsiezorg vanuit patiënten perspectief’ beschreven en gebundeld in de brochure goede epilepsie zorg.

Bestuur

In het bestuur zitten de volgende bestuursleden:

  • De heer Joost Wijnhoud (directeur / bestuurder)
  • Mevrouw Marita Meulmeester (voorzitter / toezichthoudend bestuurder)
  • De heer Henk Marell (toezichthoudend bestuurder)
  • Mevrouw Ingrid Wiechers (toezichthoudend bestuurder)
  • De heer Aad Kouwenhoven (toezichthoudend bestuurder)

Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van vier jaar en doen dit op vrijwillige basis. Per 1 januari 2020 is het bestuur toezichthoudend op de verenigingsactiviteiten die worden uitgevoerd door het Epilepsiefonds.

Documentatie

Hier vind je diverse EVN documenten.

Nieuws

1 maart 2021
Algemene Ledenvergadering 2021 Op donderdag 22 april 2021 vindt van 19:00 tot 20:00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Vanwege de huidige maatregelen rondom het Coronavirus is deze vergadering net als in 2020 uitsluitend online. Voor u betekent dit, dat u alleen aan de ALV kunt deelnemen via internet op een geschikte computer, laptop, tablet of smartphone, vanuit uw eigen huis. Ook het stemmen zal digitaal gaan. Hoe dat in zijn werk gaat, wijst zichzelf tijdens de vergadering.