Online Algemene Ledenvergadering 2020

In juni houden wij onze Algemene Ledenvergadering voor de eerste keer online.
Klik hier om je daarvoor aan te melden

Epilepsie Vereniging Nederland

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is per 1 januari 2020 een samenwerking aangegaan met het Epilepsiefonds. Alle verenigingsactiviteiten, zoals voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging, worden vanaf deze datum uitgevoerd door het Epilepsiefonds. Doel van deze samenwerking is om krachten te bundelen en één sterke patiëntenorganisatie te vormen voor eenieder die leeft met de gevolgen van epilepsie. Voor activiteiten en voorlichting rondom epilepsie verwijzen we u graag naar de website van het epilepsiefonds www.epilepsie.nl


epilepsiefonds

Doelstelling

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke vereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen en bestaat sinds 1979.
Wij streven naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein.
Al onze voorlichtings- lotgenoten en belangenbehartigingsactiviteiten die wij uitvoeren onder de naam van het Epilepsiefonds, komen voort uit de ervaringsdeskundigheid van onze leden en vrijwilligers.

Meer informatie vindt u in het Visiedocument 2014 – 2020.

De EVN heeft haar initiatieven over ‘goede epilepsiezorg vanuit patiënten perspectief’ beschreven en gebundeld in de brochure goede epilepsie zorg.

Organisatie

Het landelijk bestuur zorgt voor het beleid en de positionering van de EVN.
De medewerkers van het landelijke bureau helpen bij de uitvoering hiervan.

Bestuur

In het bestuur zitten de volgende bestuursleden:

  • Mevrouw Marita Meulmeester (voorzitter)
  • De heer Martin Boer (bestuurslid)
  • Mevrouw Chantal Lapré (secretaris)
  • Mevrouw Marianne Driessen (bestuurslid)
  • De heer Henk Marell (bestuurslid)
  • De heer Rob de Vries (penningmeester)

Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van vier jaar en doen dit op vrijwillige basis. Per 1 januari 2020 is het bestuur toezichthoudend op de verenigingsactiviteiten die worden uitgevoerd door het Epilepsiefonds.

Documentatie

Hier vind je diverse EVN documenten.

Nieuws

28 mei 2020
Op 4 april jl. stond oorspronkelijk onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland in Amersfoort. Door de maatregelen rondom het coronavirus kon deze helaas geen doorgang vinden.
18 februari 2020
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 4 april 2020 van 11.00 uur tot 13.00 uur in Amersfoort. De concept agenda treft u als bijlage aan bij deze brief (bijlage 1). Tijdens de ALV zal u kunnen stemmen over de kandidaat voor de positie als Lid Raad van Toezicht Epilepsiefonds namens de EVN.
3 februari 2020
De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is binnen de vereniging op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht (RvT) van het Epilepsiefonds namens de EVN.
23 december 2019
Kerstboodschap van de voorzitter
22 december 2019
Hieronder de wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap in verband met de samenwerking met het Epilepsiefonds.
18 december 2019
Het Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) gaan per 1 januari 2020 intensief samenwerken om meer te kunnen betekenen voor mensen met epilepsie en hun omgeving. Woensdag 18 december 2019 tekenen beide partijen de overeenkomst en is de nieuwe epilepsie-organisatie een feit.