Wisselen medicijnen blijft aandacht vragen.

Woensdag 20 juni is door een afvaardiging van 14 patiëntenorganisaties een constructief overleg gevoerd met minister Bruins (Medische Zorg) over maatregelen die het onnodig wisselen van medicijnen moeten tegengaan.

Medicijnwisselingen als gevolg van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en apothekers zorgen voor onnodige gezondheidsklachten en onrust bij mensen die afhankelijk zijn van hun medicatie. In het constructieve overleg is onder meer gesproken over de aanbevelingen uit het Rapport wisselen van medicijnen. De minister vindt de aanbevelingen duidelijk en geeft aan dat het belangrijk is dat patiënten vertrouwen hebben in hun medicatie. De drie belangrijkste aanbevelingen van de patiëntenorganisaties zijn:

  • Stel een bindende lijst op met medicijnen waarbij niet gewisseld mag worden. Dit naar het voorbeeld van Duitsland waar een dergelijke lijst in de wet verankerd is.
  • Spreek bindende voorwaarden af waaronder eenmalig gewisseld kan worden. Bijvoorbeeld naleving van de al bestaande afspraken dat patiënten en hun voorschrijver goed worden geïnformeerd en hiervoor toestemming geven. Na wisseling moet de patiënt worden gemonitord.
  • Maak eenduidige bindende afspraken over medische noodzaak. ‘Medische noodzaak’ of merknaam op het recept moet door de apotheek en zorgverzekeraar altijd worden gerespecteerd. Hierop moet worden toegezien. Nu krijgen patiënten in de helft van de gevallen in de apotheek niet het merk medicijn mee dat de arts met ‘medische noodzaak’ voorschrijft.

In het gesprek is afgesproken dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voortouw neemt in het samenstellen van een commissie. Deze commissie gaat dit najaar bovenstaande drie aanbevelingen bespreken en aan de slag met de uitwerking. In die commissie zullen onder meer de vertegenwoordigers van patiënten, apothekers, verzekeraars en voorschrijvers deelnemen. Daarnaast gaat VWS onderzoek doen naar de oorzaken van wisselen. In dat onderzoek wordt ook gekeken naar de financiële belangen die een rol spelen in de keten en mogelijk problemen veroorzaken.

Controleer zelf bij je apotheek

Het wisselen van verschillende merken medicatie is het gevolg van het preferentie- en inkoopbeleid dat al ruim 10 jaar wordt gevoerd door zorgverzekeraars en apothekers. Als gevolg van het preferentiebeleid wordt door zorgverzekeraars niet meer het duurdere merkmedicijn (preferent) vergoed, maar vaak een merkloze variant van hetzelfde medicijn (generiek). Dat is een medicijn met dezelfde werkzame stof, alleen is dat middel meestal goedkoper. Ook apothekers leveren geregeld deze generieke medicijnen.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de ondervraagden geen informatie heeft gekregen over hun medicijn wissel. Wij raden mensen aan om zelf bij de apotheek te controleren of je dezelfde medicijnen hebt meegekregen. Is dat niet het geval, vraag dan aan de apotheek waarom dat zo is. Verwacht je problemen te krijgen met het nieuwe medicijn of ben je er onzeker over, overleg dan eerst met je arts. Wanneer dit voor jou noodzakelijk is, kan de arts in het geval preferentiebeleid ‘medische noodzaak’ op het recept vermelden waardoor je je eigen medicijn kunt behouden.

Betrokken organisaties zijn: Epilepsie Vereniging Nederland, Longfonds, Reumafonds, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland, Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep), Nederlandse Hypofyse Stichting, Dutch Brain Council,  Hoofdpijnnet, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Samenwerkende oogpatiëntenorganisaties, Schildklier Organisatie Nederland, Vereniging Nederland Davos.

 

Deze pagina delen