Wijzigingen keuringen voor mensen met epilepsie per 1-4-2015

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is van plan om per 1 april 2015 een aantal adviezen van de Gezondheidsraad over het keuringsproces bij verschillende aandoeningen over te nemen. Dit heeft ook voor mensen met epilepsie gevolgen.

Iemand met epilepsie die een eigen verklaring indient bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) moet op dit moment gekeurd worden door een onafhankelijk neuroloog, die een neurologisch rapport opmaakt. De kosten voor deze keuring zijn voor eigen rekening. Per 1 april a.s. wordt het mogelijk dat de eigen behandelend neuroloog feitelijke gegevens verstrekt aan het CBR. Dit kan alleen op verzoek en met toestemming van degene die gekeurd moet worden. Het is dan niet langer meer nodig om door een onafhankelijk neuroloog gekeurd te worden. Voorwaarde is wel dat de eigen arts of specialist wil meewerken; hij of zij is daar niet toe verplicht.

De minister wil het ook mogelijk maken dat mensen die tenminste 5 jaar aanvalsvrij zijn niet langer een neurologisch rapport hoeven in te dienen. Deze mensen worden dan onbeperkt geschikt voor rijbewijsgroep 1.

Hoe de wijzigingen vorm gaan krijgen in de wet is nog onbekend. Wij houden u op de hoogte via deze website, ook wanneer de regels precies ingaan. Tot 1 april gelden in ieder geval de procedure en de regeling zoals die in de brochure Epilepsie en rijgeschiktheid staan beschreven. Als de regels veranderen, wordt de brochure aangepast.

Meer informatie over de wijzigingen op de website van het CBR

Meer informatie over autorijden en epilepsie

Deze pagina delen