Vergelijk verkiezingsprogramma’s op ‘zorg’

Op 12 september vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In de verkiezingsprogramma’s is niet eenvoudig te vinden wat de politieke partijen voor chronisch zieken en mensen met een beperking gaan doen. De CGR-raad heeft een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen. Via de Programmavergelijker ziet u de standpunten over zorg, vervoer, werk en inkomen, onderwijs, toegankelijkheid, wonen en eigen regie naast elkaar.
Ga naar de Programmavergelijker »

De redactie van Balans Magazine heeft de standpunten van de verschillende partijen – die voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag relevant zijn – in een overzicht gezet. Zo zijn de programma’s eenvoudiger te vergelijken.
Ga naar de website van Balans »

Deze pagina delen