Veranderingen in de wet over rijden met epilepsie

Per 1 april 2015 is een aantal wijzigingen in de Regeling eisen geschiktheid 2000 over epileptische aanvallen van kracht. De wijzigingen hebben betrekking op het keuringsproces en de geschiktheidstermijnen.

Keuring door eigen neuroloog mogelijk

Tot 1 april was het zo dat iemand met één of meerdere aanval(len) die een Eigen verklaring indiende bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) altijd gekeurd moest worden door een onafhankelijk neuroloog, die een neurologisch rapport opmaakte. De kosten voor deze keuring waren voor eigen rekening. Per 1 april kan de eigen neuroloog in een groot aantal gevallen feitelijke gegevens over de epileptische aanval(len) van zijn patiënt verstrekken aan het CBR. Dit kan alleen op verzoek en met toestemming van degene die gekeurd moet worden. Voorwaarde is dat de eigen neuroloog wil meewerken: deze is daar niet toe verplicht. De neuroloog kan voor deze handeling een rapportageformulier van de CBR-site downloaden (dit formulier staat nog niet online) en mag hiervoor kosten in rekening brengen. Door deze wetswijziging is het niet langer nodig om door een onafhankelijk neuroloog gekeurd te worden. Als de neuroloog niet bereid is mee te werken dan wijst het CBR een onafhankelijk neuroloog aan. De kosten zijn dan altijd voor rekening van de patiënt volgens het tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Overige veranderingen

Nieuw in de wet is verder dat mensen die tenminste 5 jaar aanvalsvrij zijn niet langer een neurologisch rapport hoeven in te dienen, zij kunnen volstaan met een aantekening van een keurend arts op de Eigen verklaring. In de wet zijn ook de geschiktheidstermijnen veranderd. Per 1 april wordt iemand goedgekeurd voor 2 jaar, 3 jaar en daarna onbeperkt.

Kostenbesparing

De nieuwe maatregelen betekenen een kostenbesparing voor mensen met epilepsie. Er zijn minder keuringen en deze kunnen goedkoper zijn.

Uitgave Epilepsie en rijgeschiktheid wordt vernieuwd

De uitgave Epilepsie en rijgeschiktheid (Hierin werkt de EVN samen met het EpilepsieFonds) wordt momenteel aangepast aan de wijzigingen. Hebt u tot die tijd vragen over de regeling, belt u dan met de Advieslijn 030-6344069. De Regeling eisen geschiktheid 2000 kunt u raadplegen op Overheid.nl. Het gedeelte over epileptische aanvallen staat in paragraaf 7.2.

Deze pagina delen