Vacature Penningmeester

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met epilepsie en hun naasten. De EVN behartigt de belangen van mensen met epilepsie, zorgt voor lotgenotencontact en geeft voorlichting en informatie over epilepsie. De EVN telt landelijk ca 4500 leden.

De EVN zoekt een nieuwe penningmeester (m/v)

Per 1 januari 2017 wordt binnen het bestuur van de EVN de functie van penningmeester vacant. Het bestuur telt momenteel 4 leden die zorgen voor visieontwikkeling beleidskaders voor de uitvoering. Uitvoering geschiedt door het landelijk bureau en een grote groep vrijwilligers. De vrijwilligersorganisatie is zowel regionaal georganiseerd als in expertisecentra. Coördinatie geschiedt door het landelijk bureau.

De EVN heeft de uitvoering van haar financiële processen grotendeels uitbesteed (boekhouding, salarisadministratie, pensioenadministratie). Coördinatie hiervan ligt bij de penningmeester die hiertoe ondersteund wordt door het landelijk bureau in Houten.

Profiel

De penningmeester stelt op basis van een meerjarenplan een financieel beleidskader op en zorgt voor doorvertaling van het jaarlijkse activiteitenplan in een financiële begroting. De penningmeester zorgt voor een gezonde en efficiënte financiële bedrijfsvoering. De penningmeester legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledevergadering (ALV) over het gevoerde financiële beleid. De ALV keurt de begroting goed voor het nieuwe jaar.

De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de volgende taken:

-financiële beleidsvorming, opstellen jaarbegroting, tussentijdse evaluatie begroting-realisatie, verantwoording gevoerd financieel beleid;

-in overleg met externe accountant opstellen financieel jaarverslag en begroting ter agendering voor financiële ALV; verantwoording hierover afleggen in ALV jaarvergadering;

-prudent beheer financiële middelen EVN, contacten met financiële instellingen;

-beheer financiële uitbestedingsrelaties (boekhouder, salarisadministrateur, pensioenfonds);

-financiële onderbouwing jaarlijkse subsidie aanvraag fonds PGO;

-financiële onderbouwing projectaanvragen richting subsidie verleners / externe partijen.

 

Kennis, ervaring en competenties

-Bij voorkeur bestuurlijke ervaring

-Financiële achtergrond, financieel en boekhoudkundig inzicht

-Pragmatisch, onafhankelijke opstelling, meedenkend bestuurder

-Teamplayer, bereid om ondersteunende rol richting landelijk bureau te vervullen

-Voldoende tijd om te investeren in waarborgen gezonde financiële organisatie van EVN.

 

Informatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Arjan Wietses (voorzitter) via 06 1404 7432.

De vereniging ontvangt uw reactie graag uiterlijk 9 januari 2017 via info@epilepsievereniging.nl en a.wietses@epilepsievereniging.nl

Deze pagina delen