Uitnodiging deelname aan onderzoek naar hulpbehoefte van ouders

Psychologen van de psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC zijn een onderzoek gestart naar de hulpbehoefte van ouders van een kind met een chronische ziekte of aandoening.
De Epilepsie Vereniging Nederland onderschrijft het belang van dit onderzoek en nodigt ouders uit om hieraan mee te doen, door het invullen van de vragenlijst. Het invullen hiervan duurt ongeveer 10 minuten. Het maakt hierbij niet uit of uw kind onder behandeling is in het AMC of in een ander ziekenhuis.
Een korte uitleg met een link naar de site waar de vragenlijst in te vullen is vindt u in de flyer over dit onderzoek.

Verdere toelichting
Uit eerder onderzoek blijkt dat het hebben van een kind dat onder behandeling is (geweest) in een ziekenhuis, van invloed is op het hele gezin en ook op het welzijn van de ouders. Met het welzijn worden de emotionele, lichamelijke, praktische en opvoedingsproblemen bedoeld die ouders van een chronisch ziek kind kunnen ervaren. Het welzijn van ouders is van essentieel belang voor de ontwikkeling van hun kind. De psychologen-onderzoekers vinden het daarom erg belangrijk dat het welzijn van ouders nog meer aandacht krijgt.

Als duidelijk wordt hoe en met welke middelen ouders van kinderen met een chronisch zieke het beste ondersteund kunnen worden, is het mogelijk om efficiënt en tijdig passende hulp of steun aan te bieden. Om in kaart te brengen waar ouders van kinderen met een chronische ziektebehoefte aan hebben – en in welke vorm – op het gebied van psychosociale begeleiding en ondersteuning, hebben zij een korte vragenlijst ontworpen.
Het doel van deze vragenlijst is om van zoveel mogelijk ouders van chronische zieke kinderen en jongeren de psychosociale hulpbehoeftes te inventariseren. Met behulp van deze informatie, beogen zij een passend (online) hulpaanbod voor ouders te ontwikkelen.

Privacy
Alle gegevens van de ouders zullen anoniem verwerkt worden voor dit onderzoek. De onderzoekers hebben een geheimhoudingsplicht en alleen de onderzoekers kunnen inzage krijgen in de gegevens van de ouders.

Namens het team van de psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC, hartelijk dank voor uw medewerking.

Deze pagina delen