Substitutie vermindert therapietrouw

Geneesmiddelen waarvan een of meerdere generieken beschikbaar zijn, verschillen onderling vaak in vorm of kleur. Met name een andere kleur van tabletten kan leiden tot therapie-ontrouw, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Amerikaanse onderzoekers wilden weten of verandering van het uiterlijk van een tablet ook invloed heeft op de therapietrouw. Hierbij keken ze specifiek naar de anti-epileptica, omdat dit een geneesmiddelgroep is waarbij therapie-ontrouw grote gevolgen kan hebben.

Het onderzoek bevestigde dat verandering van het uiterlijk van een tablet een negatieve invloed heeft op de therapietrouw. De auteurs wijzen erop dat substitutie van tabletten met een ander uiterlijk extra begeleiding vraagt om de therapietrouw te bevorderen.

Zoals ook vermeld wordt in de Handleiding Geneesmiddelensubstitutie (KNMP, februari 2012), is een verminderde therapietrouw een mogelijke verklaring voor verschillen in effectiviteit die worden gezien na substitutie van anti-epileptica (die wel biologisch vergelijkbaar is, met dezelfde kracht en uitwerking).

Lees het volledige artikel in Pharmaceutisch Weekblad »

Lees meer over substitutie »

Deze pagina delen