Expertise LWOE

JohnvdCorput

Onderwijskundige begeleiding blijft!

Vanaf 1 augustus 2014 komt de huidige Rugzak-regeling te vervallen en wordt daarvoor in de plaats ‘passend onderwijs‘ ingevoerd. Ook dan kunnen scholen, ouders en artsen de hulp van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) blijven inschakelen voor onderwijskundige begeleiding van kinderen en jongeren met epilepsie.

Lees het interview met John van de Corput over wat ‘passend onderwijs’ betekent voor leerlingen met epilepsie.

Sommige kinderen met epilepsie hebben problemen op school. Het gaat dan vaak om concentratie-, tempo- en geheugenproblemen. Ook op psychosociaal vlak kunnen kinderen minder of anders gaan functioneren.

Deze leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen van ambulant begeleiders die gespecialiseerd zijn in epilepsie in samenhang met onderwijsbelemmeringen. Door deze ondersteuning kunnen de kinderen meestal toch op hun eigen school blijven.

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE), heeft als doel het optimaliseren van het onderwijsaanbod voor kinderen met epilepsie. Overdracht van expertise betreffende epilepsie in relatie tot leren en gedrag is daar een belangrijk onderdeel van.

Handige instrumenten

Op de website van het LWOE vindt u informatie over mogelijke leerproblemen, signalering, ondersteuningsmogelijkheden etc.
De site biedt ook onderstaande handige instrumenten op dit gebied zoals een:

  • signaleringslijst
  • aanvalschecklist

Voor informatie en advies kunt u ook een beroep doen op de dienstverlening van de twee onderwijscentra voor Onderwijs en Epilepsie, c.q. epilepsiescholen, te weten:

LWOE scholingsbrochure voorkant

U kunt de organisaties ook bereiken via de website van het Landelijk Werkverband Onderwijs & Epilepsie (LWOE) 

Deze pagina delen