Onderwijs

In Nederland zijn ongeveer 50.000 kinderen en jongeren met epilepsie. Een deel van deze kinderen met epilepsie heeft problemen op school. Het gaat dan vaak om concentratie-, tempo- en geheugenproblemen, maar ook op psychosociaal vlak kunnen kinderen minder of anders gaan functioneren.

Er is specifieke informatie en ondersteuning voor u die als beroepskracht – leerkracht, ib-er, rt-er of anderszins – bij het onderwijs betrokken bent:

  • informatieve brochures en boekjes
  • een film
  • lesmaterialen
  • een signaleringslijst (is hier mogelijk sprake van epilepsie?)
  • een voorbeeld van een ‘epilepsieprotocol’ (hoe te handelen)

Ook voor leerlingen en ouders is specifiek materiaal beschikbaar. Voor uw gemak vindt u hier een selectie. Elke pagina kan apart geprint worden.

Deze pagina delen