Professionals

Dit domein van de website bevat informatie voor u die beroepsmatig betrokken is bij mensen met epilepsie en hun naasten.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van alle dag differentiëren we naar sector:

U kunt ook het menu aan de linkerkant gebruiken.

We onderscheiden informatie, materialen en activiteiten gericht op:

  • de professional, en
  • de patiënt / ouder(s) van de patiënt

 N.b. Dit onderdeel van de website is nog in ontwikkeling.

Deze pagina delen