Presentatie kwaliteitscriteria epilepsiezorg

Goede zorg begint met een goede start!

Kwaliteitscriteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief

Op zaterdag 2 juni overhandigden prof. dr. O. van Nieuwenhuizen, kinderneuroloog, en mevrouw drs. C. Kalsbeek van Het Ondersteuningsbureau voor patiëntenorganisaties (HOB), de kwaliteitscriteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief aan de voorzitter van de Epilepsie Vereniging Nederland, mevrouw drs. A. van Popta. Dr. G.J. de Haan, voorzitter van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, nam een exemplaar in ontvangst van de voorzitter.

Het document, dat als titel heeft: ‘Goede zorg begint met een goede start’, is gebaseerd op sociaal wetenschappelijk onderzoek naar meningen en ervaringen van patiënten en direct betrokkenen over wat zij verstaan onder ‘goede epilepsiezorg’. Vervolgens is op de resultaten uit dit onderzoek gereageerd door een zogenoemde klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle disciplines rond epilepsie. Prof. dr. O. van Nieuwenhuizen was voorzitter van deze klankbordgroep.

Het tot stand komen van de criteria is een volgende stap die de Epilepsie Vereniging Nederland zet op weg naar epilepsiezorg anno 2012.

Download de brochure »

Met de verwezenlijking van de nieuwe functie epilepsieconsulent, de presentatie van het visiedocument ‘Goede zorg voor mensen met epilepsie vanuit patiëntenperspectief’ en het vaststellen van de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief zal de Epilepsie Vereniging Nederland de komende tijd verder het gesprek aangaan met zorgverzekeraars, medische en niet-medische professionals en management in de epilepsiezorg. Het einddoel is de realisatie van epilepsiezorg die deskundig, toetsbaar en passend is bij epilepsie en mensen met epilepsie

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in zeven hoofdstukken:

  1. Epilepsie-specifieke deskundigheid
  2. Basisteam epilepsiezorg
  3. Integrale benadering van epilepsie
  4. Individueel Zorgplan Epilepsie
  5. Omgeving betrekken bij zorg
  6. Continuïteit van medicatiebeleid
  7. Toegevoegde waarde van de patiëntenorganisatie

Deze pagina delen