Zorg goed voor u zelf

Er kan als partners veel van u gevraagd worden. Het is belangrijk voor de rust en het evenwicht in een relatie of gezin als de partner zich ook goed voelt. Schroom niet deze hulp te vragen. Geef het duidelijk aan als u als partner vragen heeft over de epilepsie en tegen problemen oploopt waar u geen weg mee weet. Ook voor partners kan de toekomst onzeker zijn.

De professionele hulpverleners kijken vaak alleen naar de patiënt, terwijl je er als partners machteloos bij staat en het wel je man of vrouw is die een aanval heeft.

Bespreken

Overvallen door aandacht

“Laatst was ik bij de neuroloog toen hij zei: “En hoe is het nu met u?” De vraag overviel mij. Ik was blij verrast door de aandacht. Uit onhandigheid zei ik “goed”, een antwoord waar ik zelf altijd zo’n bloedhekel aan heb.”

Bedenk wel dat de neuroloog, epilepsieconsulent of -verpleegkundige op de hoogte moet zijn van wat er speelt in uw gezin. Maak hem of haar duidelijk welke zorgen u heeft over uw partner. Maak eens een afspraak voor uzelf. Een goed overleg samen, als partners en patiënt, met de neuroloog over de behandeling van de epilepsie kan veel irritaties in een gezin voorkomen.

Handje helpen?

Lees meer over de mogelijkheden om de mensen in uw omgeving – uw sociale netwerk – meer te betrekken en te laten helpen.

Incidenteel vervangende zorg kan ook  een oplossing zijn.

Denk ook aan :

  • epilepsieconsulent of epilepsieverpleegkundige
  • het gespecialiseerd maatschappelijk werk van een epilepsiecentrum
  • EVN ervaringsdeskundigen, voor een luisterend oor en meedenken

Deze pagina delen