Voorspeller minder bruikbaar dan gedacht

Nieuwsbericht van SEIN, dinsdag, 1 oktober 2013

Tijdelijk wegvallen (afvlakking) van hersenactiviteit na een epileptische aanval is geen goede voorspeller van plotselinge dood bij epilepsie, zo berichten onderzoekers van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Universität Bonn en University College London (UCL) vandaag in het toonaangevende vakblad Neurology.

SUDEP

Plotselinge dood bij epilepsie (Sudden Unexpected Death in Epilepsy, SUDEP) is een slecht begrepen complicatie van epilepsie waarbij er ondanks uitgebreid aanvullend onderzoek geen doodsoorzaak wordt vastgesteld. Slechts enkele gevallen van SUDEP traden per toeval op terwijl er een hersenfilmpje (EEG) werd gemeten. Daarbij viel op dat de hersenactiviteit na een aanval plots wegviel, gevolgd door een stilstand van hart- en longfunctie met de dood als gevolg.

Een vergelijkbare afvlakking wordt soms ook bij niet-dodelijke aanvallen gemeten. Recent onderzoek vond dat patiënten met zulke metingen een verhoogd risico hadden op SUDEP. Een tweede onderzoek kon dit verband niet bevestigen. De vraag is dus of afvlakking van hersenactiviteit nu een waardevolle voorspeller is van SUDEP of niet.

Grootschalig onderzoek naar afvlakking van hersenactiviteit

Onderzoekers van SEIN, Bonn en UCL verrichtten daarom een grootschalig onderzoek. Daarbij keken zij of afvlakking van de hersenactiviteit consequent optrad en werd gezocht naar beïnvloedende factoren. Bij mensen met meerdere aanvallen trad afvlakking niet consequent op: hoe meer aanvallen er gemeten werden, hoe vaker de uitslagen verschilden. Daarnaast bleek dat afvlakking vaker voorkwam bij aanvallen tijdens de slaap en bij afbouw van epilepsiemedicatie.

Te sterke remming van de aanval

De onderzoekers concluderen dat afvlakking van hersenactiviteit na een epileptische aanval niet consequent optreedt en daarmee geen betrouwbare voorspeller is van SUDEP. De relatie van afvlakking met slaap en medicatie kan het best verklaard worden door een te sterke remming van de aanval. Deze bevinding is mogelijk een sleutel in het doorgronden van SUDEP en is onderwerp van een vervolgonderzoek.

Voor meer informatie over het vakblad Neurology, zie: www.neurology.org

Voor meer informatie over het onderzoek, mail naar: info@sein.nl

Deze pagina delen