Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek in Nederland

Dr. Roland Thijs, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in Heemstede; 2009-2014

In de medische wereld is steeds meer interesse voor SUDEP. Op dit moment denkt men dat een epileptische aanval soms kan leiden tot een ademstilstand, een hartstilstand of een ‘stilstand’ van de hersenen, waardoor een belangrijke functie van de hersenen uitvalt. Thijs richt zich op een van de mogelijke oorzaken van SUDEP: de hartstilstand. Voor zijn onderzoek verzamelt hij gegevens van mensen die anti-epileptica gebruiken en een hartstilstand kregen. De belangrijkste vraag die Thijs wil beantwoorden is: hebben mensen met epilepsie een verhoogde kans op een hartstilstand? Als uit het onderzoek blijkt dat de kans voor iemand met epilepsie niet verhoogd is, dan kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat hartstilstand geen rol speelt bij SUDEP.

Daarnaast biedt dit onderzoek de kans om uit te zoeken wat de rol is van anti-epileptica, de epilepsie zelf en andere mogelijke condities bij het optreden van SUDEP. Dit multidisciplinaire onderzoek naar de rol van hartritmestoornissen is een belangrijke stap voorwaarts in de kennis over de onderliggende mechanismen van SUDEP. Verder kan het onderzoek helpen bij de ontwikkeling van gerichte preventieve maatregelen om SUDEP in de toekomst te voorkomen.

Lees meer »

Deze pagina delen