SUDEP

Voorspeller plotselinge dood minder bruikbaar dan gedacht

SEIN, 1 oktober 2013

Lees meer »

SUDEP: plotseling overlijden bij epilepsie

Sudden Unexpected Death in Epilepsy is een syndroom waarbij iemand met epilepsie plotseling overlijdt en waar geen andere doodsoorzaak wordt vastgesteld. De patiënt overlijdt vaak in zijn slaap. SUDEP komt bij alle leeftijdsgroepen voor, maar bij (jong)volwassenen (tussen 18 en 30 jaar) lijkt het overlijdensrisico het grootst.

‘Stap voor stap wordt epilepsie doorgrond’

Telegraaf bijlage ‘Brein’ van 21 mei 2012

Lees meer »

Eén van de moeilijkheden op dit gebied is dat als doodsoorzaak vaak dood door verstikking of hartstilstand wordt vastgesteld, terwijl een goede onderbouwing van deze doodsoorzaak meestal ontbreekt. Nabestaanden en artsen zijn vaak nog onkundig op het terrein van epilepsie en SUDEP. Dit leidt ertoe dat het exacte aantal gevallen van SUDEP niet bekend is.

Op basis van buitenlandse cijfers wordt gedacht dat dit fenomeen in Nederland jaarlijks enkele tientallen doden veroorzaakt. Mogelijk spelen hier hartritme- of ademhalingsstoornissen door een aanval een rol. ¹

SUDEP komt bij alle vormen van epilepsie voor, maar voor diegenen, waarbij de epilepsie goed onder controle is, is het risico aanzienlijk minder. Voor mensen met een bepaalde vorm van epilepsie is het risico groter, maar dit hoeft niet persé een zwaardere vorm van epilepsie te zijn.

Wat zijn risicofactoren voor SUDEP? ²

SUDEP komt bij alle vormen van epilepsie voor, maar voor diegenen, waarbij de epilepsie goed onder controle is, is het risico aanzienlijk minder. De belangrijkste risicofactor is het hebben van frequente, tonisch-clonische aanvallen. Voor andere aanvalstypen is het risico kleiner. Voor alle aanvallen geldt: hoe meer aanvallen, hoe hoger het risico.

Hoe kan ik SUDEP voorkomen? ²

Helaas zijn er geen gerichte maatregelen voor handen om SUDEP te voorkomen. De beste manier om het SUDEP risico te verkleinen is, is het hebben van zo min mogelijk aanvallen. Dit kan het beste bereikt worden door

  • Regelmatige controles te hebben met uw arts
  • Medicatie trouw in te nemen (d.w.z. geen dagen overslaan)
  • Vermijden van situaties die aanvallen kunnen uitlokken (zoals slaaptekort, teveel alcohol drinken of het gebruik van drugs)
  • Vragen of andere behandelingen mogelijk zijn zoals epilepsiechirurgie als de aanvalsfrequentie hoog blijft

Andere behandelingen die voor aanvalsvermindering kunnen zorgen zijn: ketogeen dieet, nervus vagus stimulatie en deep brain stimulation (EVN).

Lees over wetenschappelijk onderzoek van SEIN »

Bron:
1  Carpay JA (Tergooi), Meijer S (RIVM). Wat is epilepsie en wat zijn de gevolgen? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheid en ziekte\Ziekten en aandoeningen\Zenuwstelsel en zintuigen\Epilepsie, 19 februari 2013.
2  SEIN, http://www.sein.nl/research/wetenschappers-bij-sein/roland-thijs/sudep/

Deze pagina delen