Overlijden bij epilepsie

Ongevalsletsel

Checklist ‘Wonen, epilepsie en risico’: praktische voorbeelden en adviezen om de situatie in huis veiliger te maken.

De sterfte onder patiënten met epilepsie is ruim drie keer zo hoog als in de algemene bevolking. Bij patiënten jonger dan twintig jaar is de sterfte zelfs bijna acht keer zo hoog (1). Het is niet bekend in hoeverre de sterfte het gevolg is van een epileptische aanval of dat de sterfte samenhangt met de oorzaak van epilepsie.

Doodsoorzaken die gerelateerd zijn aan epilepsie – naast een epileptische aanval – zijn kwaadaardige tumoren van het centrale zenuwstelsel, beroerte, ongevalsletsels, longontsteking en suïcide (2).

Hulpmiddelen, detectie en alarmering

Om gevaarlijke situaties te verminderen of te waarschuwen bij een aanval.

Voor ouders van een kind
Voor mensen met epilepsie

In 2010 overleden 229 personen met epilepsie als primaire doodsoorzaak: 109 mannen en 120 vrouwen (resp. 1,3 per 1.000 mannen en 1,4 per 1.000 vrouwen)(3)

De sterfte door epilepsie neemt toe met de leeftijd. Sterfte die direct gerelateerd is aan epilepsie, komt vooral voor bij jonge mensen die een ernstige vorm van epilepsie hebben in combinatie met andere neurologische problemen en/of een verstandelijke handicap (4).

De direct aan epilepsie gerelateerde sterfte onder epilepsiepatiënten (SUDEP) lijkt gering. De exacte doodsoorzaak van een persoon met epilepsie is echter vaak lastig vast te stellen. Het is lang niet altijd duidelijk of epilepsie als primaire doodsoorzaak moet worden gecodeerd. Sterfte bij een status epilepticus is duidelijk, maar de doodsoorzaak is veel moeilijker aan te geven bij sterfte door een ongeval of plotselinge sterfte (5).

Lees meer over Sudden death by epilepsy (SUDEP) »

Bronnen:

(1) Shackleton DP, Westendorp RG, Kasteleijn-Nolst Trenite DG, Vandenbroucke JP.Mortality in patients with epilepsy: 40 years of follow up in a Dutch cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1999; 66(5): 636-40.
(2) Shackleton DP, Westendorp RG, Kasteleijn-Nolst Trenite DG, Vandenbroucke JP.Mortality in patients with epilepsy: 40 years of follow up in a Dutch cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1999; 66(5): 636-40.
(3) CBS Doodsoorzakenstatistiek. Gegevens omtrent de doodsoorzaken van alle in Nederlandse bevolkingsregisters ingeschreven overledenen.
(4) Klenerman P, Sander JWA, Shorvon SD.Mortality in patients with epilepsy: a study of patients in long term residential care. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993; 56: 149-152.
(5) Nashef L.Mortality in epilepsy. In: Current medical literature: neurologics. Royal Society of Medicine, 1996; 12: 3-11.

Deze pagina delen