Partners en naasten

Welkom!

Epilepsie heb je niet alleen. Dat weet iedereen die betrokken is bij iemand die epilepsie heeft.

Het specifieke van epilepsie is dat degene om wie het gaat er zelf, op het moment van de aanval, niet bewust bij is. Dat maakt de beleving tussen beide partners, en anderen die naaste zijn, dan ook totaal anders.

U vindt op dit deel van de website informatie, ervaringen en tips van en voor partners, kinderen van ouders die epilepsie hebben en grootouders.
Informatie over de werkgroep Nabestaanden en over SUDEP treft u hier ook aan.

Wilt u informatie over epilepsie en alles wat daarmee samenhangt, kijk op

Alles over epilepsie

Over de EVN

De EVN is de patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie in ons land. De EVN geeft graag vroegtijdig goede informatie over o.a. epilepsie, omgaan met epilepsie, het zorgaanbod en hoe met zorgverleners in gesprek te gaan over behandeling en begeleiding. Ook behartigt de EVN de belangen van mensen met epilepsie in ons land.


Deze pagina delen