Wanneer epilepsiecentrum?

In de volgende situaties is contact met een epilepsiecentrum of een universitair medisch centrum (UMC)(academische ziekenhuizen)  te overwegen:

Diagnosecentrum Sylvia Tóth Centrum »

  • er onduidelijkheid blijft bestaan over de oorzaak van de (epilepsie)aanvallen, slaapproblemen of leer- en ontwikkelingsstoornissen
  • het niet lukt om de epilepsieaanvallen of slaapproblemen onder controle te krijgen
  • een specialistische aanpak nodig is door de combinatie met andere problemen zoals ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, arbeidsproblemen, gedragsproblemen of wanneer er sprake is van een combinatie met een verstandelijke handicap of psychiatrische problematiek
  • nader onderzoek nodig in verband met diagnose of het bepalen van de kansen van bepaalde behandelmethoden (epilepsiechirurgie, ketogeendieet of nervus vagus stimulatie)
  • als een second opinion gewenst is
  • u als patiënt of ouder van een kind kiest voor een epilepsiecentrum of een universitair medisch centrum

Overleg met behandelaar
Overweegt u een van deze (poli)klinieken te benaderen, vraag dan uw huisarts of uw behandelend specialist voor advies en een eventuele verwijzing.

Deze pagina delen