Ontwikkeling kind

Kinderen met epilepsie hebben vaker dan gemiddeld last van concentratieproblemen, leerproblemen en soms gedragsproblemen. Deze problemen kunnen zelfs optreden als de aanvallen met medicatie onder controle zijn.

Concentratieproblemen en leerproblemen kunnen de ontwikkeling van uw kind negatief beïnvloeden. Heeft uw kind bijvoorbeeld af en toe absences, dus korte aanvalletjes waarbij het even ‘afwezig’ is? Dan kan het net de uitleg van de juf of meester missen. En een kind met nachtelijke aanvallen kan overdag erg vermoeid zijn.

Problemen in concentratie, leervermogen en gedrag kunnen samenhangen met:

  • het type aanvallen
  • hoe vaak aanvallen optreden
  • een bijwerking van de anti-epileptica
  • de sociaal-emotionele impact van het hebben van epilepsie
  • het IQ (de intelligentie)
  • autistiform gedrag en/of autisme: dit komt relatief veel voor bij kinderen met epilepsie en een verstandelijke beperking.
Epilepsie en onderwijs

De meeste kinderen met epilepsie doen het goed op school. Maar soms is er extra ondersteuning nodig. Bij het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie kunt u terecht met vragen over onderwijs en epilepsie, en voor ondersteuning op school.
Lees meer over school onder School en opleiding »

Gedragsproblemen

Uw kind kan gedragsproblemen hebben. Uw zoon of dochter kan bijvoorbeeld erg druk zijn en/of moeite hebben om zich te concentreren. Soms is de diagnose ADHD van toepassing. In zeldzame gevallen kan uw kind autistische kenmerken gaan vertonen. Het heeft dan een zwak taalbegrip, en moeite met het begrijpen van sociale situaties (de omgang met andere mensen).

Leestip

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is een leuk boekje geschreven over epilepsie: Spiedie. Te bestellen via www.meducatief.nl

Het is belangrijk samen met uw behandelaar en andere hulpverleners de problemen goed in kaart te brengen. Misschien is het mogelijk om bepaalde oorzaken weg te nemen. Het komt bijvoorbeeld voor dat de medicatie tegen epilepsie de oorzaak is van de problemen. Dat kan een reden zijn om een ander middel te gaan gebruiken. In andere gevallen kan medicatie zinvol zijn, bijvoorbeeld bij ADHD. Dit kunt u met de behandelaar van uw kind bespreken.

Opvoedkundige professionals kunnen u ook helpen om de juiste aanpak te vinden voor de omgang met uw kind. Bijvoorbeeld om de eisen die u aan uw kind stelt aan te passen, voor sommige situaties geduld op te brengen, of uw kind extra steun te bieden.

Zo normaal als kan, zo speciaal als moet…

Het is goed om te beseffen dat kinderen met epilepsie ook ‘gewoon’ kinderen zijn, die soms kunnen zeuren om aandacht, of boos worden bij een teleurstelling. Ook uw kind zal moeten leren omgaan met grenzen, uiteraard aangepast aan zijn of haar mogelijkheden. Het kan soms ongemakkelijk voelen om regels te stellen, zeker als uw kind net een aanval heeft gehad. Toch heeft juist uw kind baat bij structuur en duidelijkheid.

 

 

 

 

Deze pagina delen