Zorgen voor een kind met epilepsie

Als blijkt dat een kind epilepsie heeft, dan breekt er voor alle betrokkenen een onzekere periode aan. Ouders, het kind zelf en andere betrokkenen moeten vaak erg wennen aan epilepsie. Gevoelens van stress en onzekerheid zijn heel normaal. Zeker als uw kind net epilepsie heeft, en het onduidelijk is of uw kind aanvalsvrij zal worden. En ook als het nog onduidelijk is of de arts een (eventueel ernstige) oorzaak kan vinden voor de epilepsie.

Epilepsie is meer dan aanvallen alleen…

Epilepsie is een lichamelijke aandoening. Maar epilepsie is meer dan aanvallen alleen. Er wordt wel gezegd dat het hebben van epilepsie een hoge ‘psychosociale impact’ heeft. Daarmee wordt bedoeld dat epilepsie veel invloed heeft op iemands leven. Juist het onvoorspelbare van de aanvallen, en dat iemand even niet zichzelf is (ook tussen aanvallen door) maakt dat de gevolgen van epilepsie groot kunnen zijn. Ook de reacties van de omgeving spelen hierbij mee.

Zorgen en angst

De zorg voor een kind met epilepsie is geen kleinigheid. Leven met aanvallen die misschien kunnen optreden, geeft vaak veel angst, onzekerheid en gevoelens van machteloosheid.

Het is een hele kunst om aan de ene kant voorbereid te zijn op een aanval, en aan de andere kant het normale leven zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Toch lukt het vaak om hier mee om te gaan. Zelfs als de aanvallen niet (volledig) onder controle komen.

Bespreek wat u bezighoudt!

De spanningen en zorgen die de ziekte met zich meebrengt, hebben vanzelfsprekend een grote weerslag op uzelf. Maar ook op uw huwelijk/relatie, op de andere leden van het gezin, op uw werk en uw sociale leven. Epilepsie heb je niet alléén! Het is een ‘open deur’, maar probeer met elkaar in gesprek te blijven over wat u bezighoudt.

Bij wie kunt u terecht?

Deze pagina delen