Kenmerken

Typische absences verlopen op de onderstaande manier:

 • tijdens het spelen of een andere bezigheid stopt het kind heel abrupt met de bezigheden en reageert het niet meer op de omgeving;
 • het kind krijgt een starende blik, de ogen kunnen omhoog draaien;
 • vaak zijn er beweginkjes in het gezicht te zien: knipperen met de ogen, trillen van de kin, schokjes van het hoofd, smak- of slikbewegingen met de mond;
 • sommige kinderen friemelen met hun handen;
 • net zo plotseling als de aanval begint, stopt de aanval ook weer en gaat het kind verder met de bezigheden waar het mee bezig was toen de aanval begon. Het lijkt wel alsof er tijdelijk een knop aan / uit gezet is;
 • de absences duren enkele seconden;
 • er kunnen tientallen tot honderdtallen absences op een dag plaats vinden. Bij juveniele absences is de frequentie lager;
 • tijdens een absence reageert uw kind niet op roepen van zijn naam of aanrakingen;
 • uw kind voelt een absence niet aankomen;
 • na de absence is uw kind niet verward.

Atypische absences

Naast de typische absences bestaan er ook atypische absences, deze lijken wel op de bovenstaande beschrijving, maar vertonen toch niet alle kenmerken. Ze duren vaak langer. Soms reageert het kind nog wel op aanspreken. Er komen ook schokken of andere bewegingen van armen en benen voor.

Welke typen absence-epilepsie zijn er?

Er bestaan twee epilepsievormen waarbij uitsluiten absences voorkomen en geen andere epilepsieaanvallen:

 • de absence-epilepsie op kinderleeftijd, hierbij beginnen de absences meestal rond de leeftijd van 6-7 jaar, en
 • de zogenaamde juveniele absence-epilepsie. Hierbij beginnen de absences rond de leeftijd van 9-12 jaar.

Meerdere typen aanvallen

Absences kunnen ook voorkomen bij kinderen die naast absences ook nog andere typen epileptische aanvallen hebben. Een voorbeeld hiervan is de juveniele myoclonus epilepsie.


Wat voor gevolgen hebben absences?

Absences op zich zijn onschuldig en veroorzaken geen hersenbeschadiging. Omdat uw kind tijdens de absences even niet bij bewustzijn is, kunnen de absences echt wel andere gevolgen hebben. Schoolprestaties kunnen achteruit gaan, omdat uw kind vele malen per dag even afwezig is en zo telkens een stukje leerstof mist. Ook in het verkeer kan kortdurende afwezigheid van het bewustzijn grote gevolgen hebben. Daarom is het van groot belang de absences wel te behandelen.

Deze pagina delen